Kjære nye medlem

foto av dugnadsfolk ved Guriannastua
foto av dugnadsfolk ved Guriannastua
foto av dugnadsfolk ved verkstedet
foto av dugnadsfolk ved bygdadag
foto av dugnadsfolk ved tinden
foto av dugnadsfolk ved verkstedet
foto av dugnadsfolk ved bygdadag

Alt heimbygdslaget gjør er basert på medlemmenes arbeid, på dugnad. Derfor er villige medlemmer eneste mulighet for at laget kan leve videre. Faktisk er det også noen som hjelper til under arrangement uten at de er medlemmer hos oss.

De enkleste tingene du kan være med på er å være vakt når husmannsplassen Tinden, Guriannastua eller Museumsnaustet er åpent for publikum. Hvert medlem blir spurt nesten annethvert år om dette. Ellers kan du hjelpe til ved arrangement på Austrått Gård, der er vi til sammen 4 - 6 dager i året, på bygdadager og julearrangement. Reparasjon og vedlikehold av bygningene våre er også en overkommelig dugnadsinnsats.

Så kommer de litt mer spesielle aktivitetene, disse krever at du læres opp, men ingen av dem er vanskelige:

  • Ta i mot gjenstander og arkivalia som gis til oss.
  • Rengjøre og «konservere» gjenstander.
  • Registrere og plassere gjenstander og arkiv.
  • Hjelpe til med å digitalisere fotografier og protokoller.
  • Hjelpe til med å lage internettsidene til Yrjar Heimbygdslag.
  • Hjelpe til med Facebook-sidene til Yrjar Heimbygdslag.
  • Intervjue mennesker med lydband for å sikre dialekt og viten.
  • Hjelpe til med å lage utstillinger.
  • Være med å lage medlemsbladet Møllkula.
  • Ta på sparket oppgaver som uventet dukker opp.

Alt vi gjør, gjør vi på vegne av alle i Ørland. Alle kan slik finne tilhørighet til historien og sette noen "røtter". Du er velkommen i dette laget, men du må ta det første skritt selv. Meld deg inn og fortell oss hva du har lyst til å engasjere deg i:

Skjema for innmelding av medlemsskap

Hovedsiden til Yrjar Heimbygdslag