Yrjar Heimbygdslag

Dette er femte bind av bokverket Ørlandsbok, nemlig kirkehistoria.
Gjennom flere hundre år har Ørland og storparten av de nåværende prestegjeldene Agdenes og Bjugn hatt sammenfallende kirkehistorie. Boka viser oss kristenlivets fremvekst og posisjon i dette området, sett i relasjon med den nasjonale utviklingen. Ulike kirker i området, både tidligere og nåværende kirkebygg, er viet omtale. Via en kongsstyrt kirke den første kristne tiden og langvarig strid mellom konge og geistlighet om kirkelig makt og myndighet i middelalderen, føres vi frem til reformasjonen med nye kongebud og forordninger om rett tro og lære.
Senere beskrives impulser og åndsstrømninger som har gitt opphav til en rekke trosretninger fra pietismen og rasjonalismens tid og frem til våre dagers nyreligiøse retninger. Boka tar også for seg kristelig foreningsliv som med praktisk arbeid og pengeinnsamlinger har støttet misjonering i inn- og utland. Alle kapitlene i boka er illustrert, bl.a. med mange gamle fotografier, som krevde mye identifisereingsarbeid av forfatteren.
Fosen Trykkeri har stått for layout og trykking. Boka legges ut til salg på Ørland Boksenter og Ørland Sparebank i Ørland. Den vil koste 350 kroner, og vil være en flott gave til alle nåværende og tidligere innbyggere i Ørland, Bjugn, Rissa og Agdenes kommuner.


Foto av Kirkehistorie

Foto: Ivar Hopen - 2008


Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag