Salg av bøker og andre trykksaker

Yrjar Heimbygdslag utgir et medlemsblad to ganger i året. Medlemsbladet Møllkula inngår i medlemskontingenten for hovedmedlemmet. I tillegg har Yrjar Heimbygdslag laget et særtrykk av Møllkula, som er til salgs. En serie med kulturbind for Ørland er påbegynt. Serien blir kalt Ørlandsbok og har samme innbinding som gårdshistoria for Ørland. Ved forsendelse kommer porto og emballasje i tillegg til salgsprisen.

BildePrisKort omtale
foto av MøllkulaKr. 35,00

Okkupasjonsår og frigjøring 1940-1945. Temanummer i forbindelse med 50-årsjubileet for frigjøringen av Norge i 1995. Bladet er i A4 og er trykket ved ASVO, Åfjord med et opplag på 2000. Det er på 43 sider.

foto av skolehistoriaKr. 100,00Ørlandsbok - Skolehistorie, ISBN-13: 978-82-997464-0-3.

Ørlands skolehistorie er skrevet av Terje Sørensen, pensjonert lærer og lokalhistoriker. Med søtte fra Ørland Sparebank og Ørland kommune ble den trykt i et opplag på 500 eksemplarer. Den utkom i 2006 og har 450 sider. Boka omhandler alle skoleslag som har vært i kommunen. Den viser utviklinga av skolen i denne kommunen sett i relasjon til den nasjonale utbygging av skolene i Norge. En kort omtale av lærerne er også tatt med. Boka er illustrert.

foto av kirkehistoriaKr. 100,00

Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv, ISBN-978-82-997464-1-0.
Ørlandsbok - Kirkehistorie og kristenliv er skrevet av Terje Sørensen, den samme som skrev skolehistoria. Boka utgis med søtte fra Bjugn kommune, Ørland Sparebank og Ørland kommune. 500 eksemplarer er trykt opp, som forrige gang. Boka er på 571 sider og er rikt illustrert. Klikk på bildet og en kort omtale følger det større bildet. Boka ble lansert på Ørland kysthotell 26. november 2008. Den selges ved Ørland Boksenter og i Ørland Sparebank, foruten at vi sender i oppkrav til kjøpere innenlands.

foto av musikkhistoriaKr. 400,00

Ørlandsbok - Ørlands sang- og musikkhistorie.
Ørlandsbok - Musikkhistorie, skrevet av Terje Sørensen, er til trykking og innbinding. Den kommer i god tid før jul og dermed er årets julegavekjøp tatt vare på. Ingen har sett boka, men vi vet at innholdet vil fenge alle med tilknytning til en eller annen musikksjanger. Denne gangen kan vi bli utsolgt, bare 500 eksemplarer blir laget, løp og kjøp. Mer informasjon kommer senere.

Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag