Distriktslege Carl Henrichsen

Av Terje Sørensen

Carl Henrichsen var født 9. mars 1875 i Kristiania som sønn av spillkortfabrikant Hermann Theodor Henrichsen (1844-) og hustru Birthe Marie Christiansen (1838 - 1914). De var bosatt i Sandakerveien 8. Carl Henrichsen tok examen artium 1895 og andreeksamen 1896. I 1895 1896 oppholdt han seg i Amerika for å studere ved Rush Medical Collage, Chicago, og i 1899 et halvt år i Tyskland, England og Amerika i forretningsanliggender. Han gikk inn i sin fars forretning (H. Henrichsen & Søns Spilkortfabrik) som han drev til 1900. Da ble forretningen solgt til Kristiania lithografiske Aktiebolag. Carl Henrichsen fortsatte som bestyrer i denne bedriften til 1905. I 1902 1903 gjennomgikk han Kristiania ortopædiske Instituts kurs og tok eksamen som massør. 15. mars 1904 ble han vernepliktig sekondløytnant i hærens sanitet, og i juni 1907 tok han medisinsk eksamen. Deretter vikarierte han en tid og gjorde tjeneste ved kommunale sykehus i Kristiania. 15. juni 1908 ble han tilsatt som kommunelege i Leka og Gravik (etter 1917 skrevet Gravvik). Til denne stillingen hørte det også med å være fiskerilege på Gjæslingan. 1.januar 1909 ble han leder for Leka helseråd, og fra 1.mai s.å. også i Gravik (Gravvik) helseråd. Fra januar 1911 var han fiskerilege på Sklinna. Han ble gift i Boston 7. mai 1899 med Kristine Marie Colberg født 27.august 1881 i Kristiania, død 8. juli 1958. Hun var datter av kjøpmann Lorents Emil Colberg (1843 - ) og hans andre kone Julie f. Paulsen (1850 - ). Distriktslege Carl Henrichsen og kona fikk fem døtre og to sønner:

  1. Maggie Solveig f. 28.august 1899 i Boston, d.14.mars 1949 i Ørland, gift 1919 med Aksel Hoff (1897-1979), som ble gårdbruker på Hov (79/8) og formannskapssekretær Ørland kommune.
  2. Kirsten Marie f. 7. mai 1901 i Kristiania
  3. Hørdis f. 19. april 1902 i Kristiania
  4. Aslaug f. 14. desember 1903 i Kristiania.
  5. Ivar Øystein f.14. juli 1905 i Kristiania, d. 1981 i Storbritannia.
  6. Ingrid f. 7. mai 1907 i Kristiania..
  7. Hermann Buhre f. 9. februar 1918 i Ørland, d. 7.august 1978 i Ørland. Han ble gift med Hjørdis Johanne Fjellheim, f.12. august 1919.

Carl Henrichsen døde på Ørland 17.juni 1930. Hans båre ble ført til Nidaros (bynavnet ble Trondheim fra 6. mars 1931). Han ble gravlagt på Tilfredshet kirkegård 28. juni1930.

Åpningssiden for fotosamlingen
Åpningssiden for det lokalhistoriske arkivet
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag