Fotografier fra spor etter krigen 1940-1945 i samlingen til
Yrjar Heimbygdslag

Noen fotografier med tema fra krigsårene 1940-1945, eller like etter, er kommet til arkivet, enten som fysiske bilder eller som digitale bilder. Hvis du som leser har opplysninger eller kommentarer til arkivet, send gjerne en e-post til web-redaktøren av disse sidene. Har du fotografier om emnet ønsker vi å låne dem for en kort periode til digitalisering.

foto fra krigen
YHL F 359
foto fra krigen
YHL F 517
foto fra krigen
YHL F 539
foto fra krigen
YHL F 592
foto fra krigen
YHL F 622
foto fra krigen
YHL F 1116
foto fra krigen
YHL F 1120
foto fra krigen
YHL F 1497
foto fra krigen
YHL F 1498
foto fra krigen
YHL F 1499
foto fra krigen
YHL F 1500
foto fra krigen
YHL F 1501
foto fra krigen
YHL F 1852, 2188 og 7179
foto fra krigen
YHL F 1892
foto fra krigen
YHL F 1918
foto fra krigen
YHL F 2187 og 7178
foto fra krigen
YHL F 4402 a
foto fra krigen
YHL F 4402 b
foto fra krigen
YHL F 4403 a
foto fra krigen
YHL F 4403 b
foto fra krigen
YHL F 4404 a
foto fra krigen
YHL F 4404 b
foto fra krigen
YHL F 4405 a
foto fra krigen
YHL F 4405 b
foto fra krigen
YHL F 4406
foto fra krigen
YHL F 4407
foto fra krigen
YHL F 4408
foto fra krigen
YHL F 4409
foto fra krigen
YHL F 4410 a
foto fra krigen
YHL F 4410 b
foto fra krigen
YHL F 4411
foto fra krigen
YHL F 4412
foto fra krigen
YHL F 4413
foto fra krigen
YHL F 4414
foto fra krigen
YHL F 4415
foto fra krigen
YHL F 4416
foto fra krigen
YHL F 4417
foto fra krigen
YHL F 4418
foto fra krigen
YHL F 4419
foto fra krigen
YHL F 4420
foto fra krigen
YHL F 4421
foto fra krigen
YHL F 6127
foto fra krigen
YHL F 6154
foto fra krigen
YHL F 6577
foto fra krigen
YHL F 10347
foto fra krigen
YHL F 10395
foto fra krigen
YHL F 10673
foto fra krigen
YHL F 10709
foto fra krigen
YHL F 13650
foto fra krigen
YHL F 13684
foto fra krigen
YHL F 13954
foto fra krigen
YHL F 19890
foto fra krigen
YHL F 19914
foto fra krigen
YHL F 20322
foto fra krigen
YHL F 20324
foto fra krigen
YHL F 20535
foto fra krigen
YHL F 20944
foto fra krigen
YHL F 21104
foto fra krigen
YHL F 22349
foto fra krigen
YHL F 22664
foto fra krigen
YHL F 23191
foto fra krigen
YHL F 23192
foto fra krigen
YHL F 24584
foto fra krigen
YHL F 27917
foto fra krigen
YHL F 28525
foto fra krigen
YHL F 28529
foto fra krigen
YHL F 29356
foto fra krigen
YHL F 29410

Åpningssiden for fotosamlingen
Åpningssiden for det lokalhistoriske arkivet
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag