Fotografiene er forsøkt gruppert slik:

1. mai og 17. mai. Opptog
Bedrifter
Begravelser
Brudebilder - bryllup
Det frivillige Skyttervesen
Embedsmenn, leger, ordførere m.m.
Emigrantbilder
Etterlysninger, oversikt
Fartøy: Skip, båter og sjøfolk
Fiske og fangst
Flyfotografier
Folkedrakter og bunader
Forretningsbygg
Forsvarsbilder
Gruppebilder
Idrettsaktiviteter
Idrettslag
Julekort
Konfirmanter
Kongefamilien
Krigen 1940-1945
Landbruk
Legitimasjonskort, Ørland 1941-1945
Listeført fotosamling
Luftfartøyer
Musikere og orkestre
Offentlige bygninger
Offentlige bygninger, etterlysning
Portretter, oversikt
Prospektkort
Pyntebilder
Sangene og sangkor
Skoler - Amtsskole
Skoler - Andre skoleslag
Skoler - Folkeskoler - andre
Skoler - Folkeskole - Austrått
Skoler - Folkeskole - Garten
Skoler - Folkeskole - Grande
Skoler - Folkeskole - Hårberg
Skoler - Folkeskole - Innstrand
Skoler - Folkeskole - Kråkvåg
Skoler - Folkeskole - Opphaug
Skoler - Folkeskole - Rønne
Skoler - Folkeskole - Storfosna
Skoler - Folkeskole - Uthaug
Skoler - Framhaldsskoler
Skoler - Fosen videregående
Skoler - Husmorskole, videreg.
Skoler - Jordbruksskoler
Skoler - Meieriskole
Skoler - Realskoler
Skoler - Ungdomsskole
Skoler - Yrkesskoler, videreg.
Søndagsskoler
Travere og andre hester

Flyfoto
Flyfoto nummer 1-200
Flyfoto nummer 201-400
Flyfoto nummer 401-600
Flyfoto nummer 601-770

Meieridrift
Bygninger og arbeidere
Bestyrere
Meiersker

Kjøretøy
Busser
Drosjebiler
Jern- trallebaner
Lastebiler
Motorsykler
Personbiler
Tråsykler
Varebiler

Uthaug handelssamlag
Bestyrere og formenn
Fotografier
Kongress og landsmøter

Fotorammer og album:

Fotoalbumer
Fotorammer

Åpningssiden for fotosamlingen
Åpningssiden for det lokalhistoriske arkivet
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag