foto av personer
Karen og Jon Johnsen
barna Marta og Johan Arnt
foto av personer
Folka på Markagården
F.v. Gusta, Albrigt Andersen,
Anne Andersdtr. og Ane Olsdtr.
foto av personer
Gusta og Anne
på Markagården på Grande.

Oppveksten til Augusta Røstad (1903-1982)

Til neste side i utstillingen

Er oppveksten til Ole Røstad vanskelig å finne, er ikke oppveksten til tvillingsøsteren Augusta, noe enklere. Hun ble kalt Gusta, og ble satt bort til "noen" på Grande. En kilde nevner Jon J. Johnsen og kona Karen på "Barseth-gården" på Grande, gnr 64/20. Gunnvor Bakheim, Gustas niese, fortalte at Gusta kom til Albrigt Andersen på Markagården, l.nr. 97. Augusta var på Karlsenget da hun ble konfirmert, 14. juni 1918.

Walter Kirkbak mente at både Ole og Augusta først kom til Stormyra på Røstad, til Karen og Hans Skare. Det fortelles at Gusta så ble sendt videre til en nabogård, også kalt Stormyra. Her bodde et ektepar som hadde mistet tre døtre. Gusta var bare 6-7 år gammel, men det var hun som måtte stå opp først om morgenen og tenne opp i ovnen og Gusta måtte gå i myrene og melke. Naboene var oppmerksom på dette forholdet og syntes synd på jenta. Hvor lenge hun var på denne gården vet vi ikke.

Senere ble hun flyttet til Grande. Hun kom tilbake til mora på Karlsenget før hun var ferdig med skolen. Det fortelles at fattigstyreformannen satte seg imot dette. Han syntes Gusta skulle lære å arbeide og ikke fly i myrene med geitene. Gurianna hadde naboene på sin side i denne saken. Det fortelles at Jakob Kalvå sen. og Johan Arnt Ottersbo spente for hesten, kjørte til Grande og hentet heim jentungen. Det ble forsøkt å føre Gusta tilbake til Grande, men naboene satt vakt og advarte jenta så hun rømte til fjells. Da ble Gusta innlosjert hos Karoline og Petter Eide, og hun fullførte skolen i Høybakken.

Til neste side i utstillingen

Åpningssiden for vevutstillingen om Guriannastua
Åpningssiden for Guriannastua
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag