Velkommen til Yrjar Heimbygdslag
Det lokalhistoriske laget i Ørland kommune

Foto av Austrått Gård Foto av husmannsplassen Tinden Foto av Guriannastua foto av museumsnaustet foto av traktorparaden 2006

SISTE NYTT i lagsarbeidet finner du her.

Mimrekaffe hver første mandag i måneden, 1100–1300, med møtested "Skiftkrokan" i kysthotellet/rådhuset på Brekstad, med inngang fra venterommet for båtene. Førskommende møte: 8. mai 2017 kl 1100–1300. Emne: Frigjøringen 1945, hva husker vi fra frigjøringsdagene?
Men først vil Gullbjørg Hegvik Hansen dele barndomsminner fra Hovde med oss.

Guriannadagen er berammet til søndag 28. mai mellom 1200 og 1600. Årets foredrag er av Daniel Johansen med tittel:
«Om fattigvesenet på Gurianna sin tid». Foredraget starter 1300. Salg av kaffe og kaker.

foto av plakat
reklame for Grasrotavdelingen

Yrjar Heimbygdslag ble startet i 1977 og er en allmennyttig organisasjon, et historie- og museumslag, som også står fritt til å engasjere seg i annet beslektet arbeid. Vi organiserer personer som er interessert i lokalhistorisk arbeid i Ørland kommune, er tilsluttet Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Yrjar Heimbygdslag hadde ved årsskiftet 2016-17 171 medlemmer, ingen ansatte og drives på dugnad av medlemmene. Laget ledes av et styre på fem personer. Det er opprettet arbeidsutvalg for hovedaktivitetene. Menyen til venstre lar deg utforske hovedaktivitetene til Yrjar Heimbygdslag.

  • Medlemskontingent for år 2017: kr 300, utenlands kr 500.
  • Medlemskontingent for familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet: kr 100.
  • Tidsskriftet Møllkula er inkludert i kontingenten for hovedmedlemmet.
  • "Hvis jeg melder meg inn, hva kan jeg bidra med?"

Etterlysning: Hvor er du, villige dugnadsarbeider? Du etterlyses til litt vedlikehold på bygningene våre, spesielt husmannsplassen Tinden og museumsnaustet, dernest. Ta kontakt med oss!

Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Via arkiv og gjenstander kommer våre forfedre og formødre oss i møte.

| Styremøtereferater | Årsmeldinger | Vedtekter | Landslaget for lokalhistorie | Norsk kulturråd |

Yrjar Heimbygdslag, Austråttveien 153, 7140 OPPHAUG. Organisasjonsnummer: 990 661 928. Telefon leder: 72 52 15 48 - 957 26 820. E-post: post(hos)yrjarheimbygdslag.no.
Noen sider er oppdatert siste gang 23.12.2016.