Velkommen til Yrjar heimbygdslag
Det lokalhistoriske laget i Ørland kommune

foto av Austrått Gård Foto av husmannsplassen Tinden Foto av Guriannastua foto av museumsnaustet foto av traktorparaden 2006

SISTE NYTT i lagsarbeidet finner du her.

«Mimrekaffen» har tatt sommerferie.

Yrjar heimbygdslag arbeider med stedsnavninnsamling. Vi håper noen kan være med i denne aktiviteten. Kart og navnelister lånes ut fra lagsrommet i kjelleren på Austrått Gård. Kontaktperson er Jan Fred Paasche, 957 26 820.

foto av hatt
foto av kjole
reklame for Grasrotavdelingen

Yrjar heimbygdslag ble startet i 1977 og er en allmennyttig organisasjon, et bygdemuseum og et historie- og museumslag som står fritt til å engasjere seg i annet beslektet arbeid. Vi organiserer personer som er interessert i lokalhistorisk arbeid i Ørland kommune, er tilsluttet Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Yrjar heimbygdslag hadde ved årsskiftet 2018-2019 191 medlemmer, ingen ansatte og drives på dugnad av medlemmene. Laget ledes av et styre på fem personer. Det er opprettet arbeidsutvalg for hovedaktivitetene. Menyen til venstre lar deg utforske hovedaktivitetene til Yrjar heimbygdslag.

  • Medlemskontingent for år 2019: kr 300, utenlands kr 500.
  • Medlemskontingent for familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet: kr 100.
  • Tidsskriftet Møllkula er inkludert i kontingenten for hovedmedlemmet.
  • "Hvis jeg melder meg inn, hva kan jeg bidra med?"

Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Via arkiv og gjenstander kommer våre forfedre og formødre oss i møte.

| Møtereferater | Årsmeldinger | Vedtekter YHL | Regler for samlingene | Sør-Trøndelag Historielag | Landslaget for lokalhistorie | Norsk kulturråd |

Yrjar heimbygdslag, Austråttveien 153, 7140 OPPHAUG. Organisasjonsnummer: 990 661 928. Telefon leder: 906 24 368. Bankkonto 4290.38.39524. VIPPS 52 22 95. E-post: post(hos)yrjarheimbygdslag.no.
Noen sider er oppdatert siste gang 10.7.2019.