Velkommen til Yrjar Heimbygdslag
Det lokalhistoriske laget i Ørland kommune

foto av Austrått Gård Foto av husmannsplassen Tinden Foto av Guriannastua foto av museumsnaustet foto av traktorparaden 2006

SISTE NYTT i lagsarbeidet finner du her.

Fortsatt er det begrenset bruk og adkomst til Austrått Gård, Museumsnaustet, Guriannastua og Tinden, men vi åpner litt etter hvert.
Vi ønsker å avtale besøk, da kan vi unngå at vi blir for mange og at det er noen der for å møte deg.
Gaver til laget, som arkiv, gjenstander og/eller innlån av foto kan også avtales.
For henvendelser, kontakt leder, 906 24 368, eller en av styremedlemene.

«Mimrekaffe» er innstilt inntil videre.
Yrjar Heimbygdslag arbeider med stedsnavninnsamling. Det lages forslag til geografiske områder med to eller flere navnesamlere. Når myndighetene letter på smittevernet kommer vi til å fortsette dette arbeidet som vi ønsker ferdig innen utgangen av 2020. Kontaktperson for «Mimrekaffe» og stedsnavninnsamling er Jan Fred Paasche, 957 26 820.

foto av dukkevogn
foto av gyngehest
reklame for Grasrotavdelingen

Yrjar Heimbygdslag ble startet i 1977 og er en allmennyttig organisasjon, et bygdemuseum og et historie- og museumslag som står fritt til å engasjere seg i annet beslektet arbeid. Vi organiserer personer som er interessert i lokalhistorisk arbeid i Ørland kommune, er tilsluttet Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Yrjar Heimbygdslag hadde ved årsskiftet 2019-2020 187 medlemmer, derav 13 familiemedlemmer, ingen ansatte og drives på dugnad av medlemmene. Laget ledes av et styre på fem personer. Det er opprettet arbeidsutvalg for hovedaktivitetene. Menyen til venstre lar deg utforske hovedaktivitetene til Yrjar Heimbygdslag.

  • Medlemskontingent for år 2020: kr 300, utenlands kr 500.
  • Medlemskontingent for familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet: kr 100.
  • Tidsskriftet Møllkula er inkludert i kontingenten for hovedmedlemmet.
  • "Hvis jeg melder meg inn, hva kan jeg bidra med?"

reklame for sporAnnonseplass:
Er du interessert i arkeologi og kulturhistorie? Tidsskriftet SPOR Nytt fra fortiden byr på en spennende reise tilbake i tid, da folk levde under andre forhold og med andre rammer enn oss men møtte utfordringer til forveksling lik våre egne. Arkeologene avdekker jevnlig nye bruddstykker av fortiden. I SPOR kan du lese om nye funn, ny forskning og moderne analysemetoder som velter gamle teorier om kull og gir plass til nye. Besøk SPORs egen nettside spormagasin.no. Her kan du søke opp og lese eldre artikler.

Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Via arkiv og gjenstander kommer våre forfedre og formødre oss i møte.

| Møtereferater | Årsmeldinger | Vedtekter YHL | Regler for samlingene | Sør-Trøndelag Historielag | Landslaget for lokalhistorie | Norsk kulturråd |

Yrjar heimbygdslag, Austråttveien 153, 7140 OPPHAUG. Organisasjonsnummer: 990 661 928. Telefon leder: 906 24 368. Bankkonto 4290.38.39524. VIPPS 52 22 95. E-post: post(hos)yrjarheimbygdslag.no.
Noen sider er oppdatert siste gang 27.5.2020.