Velkommen til Yrjar Heimbygdslag
Det lokalhistoriske laget i Ørland kommune

foto av Austrått Gård Foto av husmannsplassen Tinden Foto av Guriannastua foto av museumsnaustet foto av traktorparaden 2006

SISTE NYTT i lagsarbeidet finner du her.

Mimrekaffe hver første mandag i måneden, 1300–1500 (nye tider). Møtested er et oppholdsrom på Ørland sykehjem, 29A. Vi utelater inntil videre et navn på dette rommet, men prøver oss med et kart og en rød prikk ved døra på kartet, NB kartet og tekst er rettet fra tidligere utgave.

foto av plakat
reklame for Grasrotavdelingen

Yrjar Heimbygdslag ble startet i 1977 og er en allmennyttig organisasjon, et historie- og museumslag, som også står fritt til å engasjere seg i annet beslektet arbeid. Vi organiserer personer som er interessert i lokalhistorisk arbeid i Ørland kommune, er tilsluttet Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Yrjar Heimbygdslag hadde ved årsskiftet 2016-17 171 medlemmer, ingen ansatte og drives på dugnad av medlemmene. Laget ledes av et styre på fem personer. Det er opprettet arbeidsutvalg for hovedaktivitetene. Menyen til venstre lar deg utforske hovedaktivitetene til Yrjar Heimbygdslag.

  • Medlemskontingent for år 2017: kr 300, utenlands kr 500.
  • Medlemskontingent for familiemedlemmer, andre enn hovedmedlemmet: kr 100.
  • Tidsskriftet Møllkula er inkludert i kontingenten for hovedmedlemmet.
  • "Hvis jeg melder meg inn, hva kan jeg bidra med?"

Etterlysning: Hvor er du, villige dugnadsarbeider? Du etterlyses til litt vedlikehold på bygningene våre, spesielt husmannsplassen Tinden og museumsnaustet, dernest. Ta kontakt med oss!

Å glemme sine forfedre er å være en bekk uten kilde, et tre uten rot. Via arkiv og gjenstander kommer våre forfedre og formødre oss i møte.

| Styremøtereferater | Årsmeldinger | Vedtekter YHL | Sør-Trøndelag Historielag | Landslaget for lokalhistorie | Norsk kulturråd |

Yrjar Heimbygdslag, Austråttveien 153, 7140 OPPHAUG. Organisasjonsnummer: 990 661 928. Telefon leder: 72 52 15 48 - 957 26 820. E-post: post(hos)yrjarheimbygdslag.no.
Noen sider er oppdatert siste gang 9.12.2017.