Yrjar Heimbygdslag

Et gravminne over Jakob Tøgersen Hoff (1843-1924), han var medlem i herredsstyret på Ørland sammenhengende fra 1882 til 1919 og ordfører 1882-1916. Stortingsmann 1892-1912 med unntak av en valgperiode, han representerte partiet Venstre.


foto av minnestein

Foto: Ivar Hopen - 2015


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag