Yrjar Heimbygdslag

Gravmonument ved Ørland kirke over russiske og jugoslaviske krigsfanger. Monumentet ble reist ca. 1950 av bygdafolket i Ørland. En oppfordring til pengeinnsamling for en minnestein ble skrevet i menighetsbladet for Ørland og Agdenes jan/feb 1949.


foto av minnestein

Foto: Ivar Hopen - 2015


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag