Yrjar Heimbygdslag

Opphaugsteinen sett fra vest. Våningshuset på gården til venstre.

foto av opphaugsteinen

Foto Ivar Hopen - 2012


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag