Yrjar Heimbygdslag

Et gravminne over sorenskriver Fredrik Sommerfeldt Weidemann (1803-1875).


foto av minnestein

Foto: Ivar Hopen - 2015


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag