Foto av torvmose

Kulturminner knyttet til brenntorvproduksjon i
Ørland kommune

Brenntorv er døde planterester som gjennom en prosess over lang tid, og med liten eller ingen tilgang på oksygen, har blitt omdannet til biologisk brensel i form av råtorv. Fortorving, i motsetning til formolding, omdanner de døde planteresetene til brenseltorv, som egentlig er et forstadium til kull. Brenntorv er et utpreget humus- og karbonrikt materiale, med en fet, nesten såpeaktig konsistens når den er våt.
Redskapen som ble brukt til å ta torv bærer preg av den tids teknologi, og består av tre og jern. Under menyvalget "Gjenstandssamlingen" på hovedsiden, kan en se redskapene i samlingen til Yrjar Heimbygdslag, som ble brukt i denne produksjonen.
I dette kapitlet skal vi vise noen spor etter brenntorvproduksjonen i Ørland, spor som forsvinner på grunn av igjengroing eller ved oppdyrking av myrene.

NavnBildeKort opplysning om kulturminnet.
Følg hyperkoblingene til flere opplysninger, med bilder og illustrasjoner
TorvbuFoto av kulturminneFoto av kulturminneEtter at brenntorva var skåret og tørket, ble den plassert i stakker eller torvbuer for lagring til det ble vinterføre. Torva ble så kjørt heim med hest og slede. Sleden fikk påmontert ei torvgrind, en glissen kasse for å romme mer torv. I bua lå torva tørt og godt inntil den ble hentet heim til brendsel. Se flere bilder av denne bua på myra.
Torvdam StorfosnaFoto av kulturminneFoto av kulturminnePå Storfosna ligger gjengrodde torvdammer over store områder, denne ligger nordvest for barneskolen.
TorvdamFoto av kulturminneFoto av kulturminneEn betalte til grunneier for rettigheten til å skjære torv. Torva ble tatt opp i hele myras dybde og etterlot seg slike åpne dammer.
TorvbenkFoto av kulturminneHvis myra var grunn eller at vannet seg ut av dammen ville torvdammen til slutt gro igjen. Det ser vi eksempel på her. Kanten mellom dammen og den opprinnelige myra kalles benk.
TorvbuFoto av kulturminneDenne torvbua, som ligger på Røstad sameie's grunn, har kollapset helt.
MyrkloppFoto av kulturminneMyra var noen steder svært bløt. Skulle en i tillegg transportere torv her, måtte underlaget bære lasten. Slike steder la en derfor ned tømmer eller noe spinklere treverk, som her, greiner og stammer av trær. En kan på grunn av denne gamle teknikken finne veier og far i myr som kan være flere hundre år gammel. Mose gror fort over kloppa og skjuler stiene fra overflaten, men bevarer dermed treverket i den oksygenfattige myra.
Parsell av g.nr. 81/15Foto av torvlandI myra her tok gårdene på Røstad brenntorv. I fordypningen bak den lille forhøyningen i fotoet, lå torvdammen til "Klausan". En folkelig betegnelse på familien på bruksnummer 12, "Klausgården". Torvdammene kan sees som søkk i terrenget. Parsellen eies i 2010 av bruksnummer 15, Røstad.
RyggamyraFoto av kulturminneRyggamyra ligger helt nord på matrikkelgården Rønne og i grensa mot matrikkelgården Ryggen, derav navnet Ryggamyra. Myra er delt i parseller som tilhører gårdene på Rønne. Dette er ei gammel myr med tykt lag av torv. Myra er enda ikke veitet ut og har derfor bevart noe av det opprinnelige, men aktiviteter trenger seg inn i myra og igjengroingen har startet også her.
Torvbu RyggamyraFoto av kulturminneFoto av kulturminnePå Ryggamyra er satt opp ei ganske ny torvbu. Inne i bua ligger en slump brenntorv.
Torvdam RyggamyraFoto av kulturminneEn torvdam kan være idyllisk å se på for mennesker. For de skapningene som lever i og ved vann er dammer livsviktige. Så få vanndammer er igjen på Ørland at dammene i Ryggamyra burde bevares. Kjære, vakre, vene ...
Torvbenk RyggamyraFoto av kulturminneDenne torvbenken i Ryggamyra synes godt. Her er nettopp skåret brenntorv.
Torvrauk RyggamyraFoto av kulturminneTorvrauk, sett i Ryggamyra. Det er brenntorv som står til tørk.
Torvkjuke RyggamyraFoto av kulturminneTorvkjuke, sett i Ryggamyra. Det er brenntorv som står til ettertørk.

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag