Kulturminner knyttet til minnesteiner i
Ørland kommune

Minnesteiner i dag er helst knyttet til kirkegårder eller foran offentlige bygg. I arkeologien er bautasteiner en betegnelse på minnesteiner uten innskrift eller bilder. Vi skal prøve å lage en oversikt over de minnesteinene som finnes i Ørland.

NavnBildeKort opplysning om minnesteinen
Følg hyperkoblingene til flere opplysninger, med bilder og illustrasjoner
Opphaugsteinen
G.nr. 80/9
foto av minnesteinfoto av minnestein

Dette kan være en bautastein som kanskje burde vært karakterisert som fornminne. Bautasteinen er plassert på gården Opphaug, gnr. 80/9. Steinen ble reist av Ørland Rotary og de forfattet deretter følgende skrift. Peter Hofstad fortalte i august 2012 at det var sorenskriver Einride Einarson og han som fikk reist steinen på plena til gården Opphaug og således i umiddelbar nærhet til Opphaugen. Han fortalte samtidig at et stykke av toppen på steinen var slått av, muligens for å tilpasses et brukar, det som en gang var bruken av steinen. Steinen står opp ned. "Vi skal skjule fedrenes synder", var Einride Einarsons begrunnelse.

Minnestein
Halvdan Gjelvold
foto av minnestein

foto av minnesteinHalvdan Gjelvold (1911-1944) var en norsk motstandsmann under andre verdenskrig. Han kom fra gården Geilvoll i Ørland, og var utdannet fra Trondheim Tekniske Skole under elektrolinjen. Gjelvold opererte under Milorg Distrikt 22 og var i sivil tjeneste som tekniker. Han ble arrestert den 27. mars 1944 og ble torturert og mistet livet mens han ble forhørt på Gestapos hovedkvarter, Misjonshotellet i Trondheim. For motstandsarbeidet ble han hedret av Ørland Ungdomslag med en bauta på Kleivan. Kilde Wikipedia.

Gravmonument
Ørland kirke
foto av minnestein

På Ørland kirkegård står dette monumentet over 191 russiske og 65 jugoslaviske krigsfanger som mistet livet i Ørland under 2. verdenskrig og som ble gravlagt på kirkegården. Fangene ble benyttet til tyngre byggearbeider, bl. a. bygging av flyplass, kanonstillinger, veier m.m. De ble ofte umenneskelig behandlet og mange døde. (Tekst fra heftet "Krigsminnersmerker i Fosen" av Inge Harper og Gunnar Myhre).

Minnestøtte
Hovde
foto av minnestein

Dette er ei støtte til minne om jugoslaviske og russiske krigsfanger i Hovde fangeleir under 2. verdenskrig. Fangene ble nyttet til bygging av Hovde kystartilleri-batteri, og led mye ondt. (Tekst fra heftet "Krigsminnersmerker i Fosen" av Inge Harper og Gunnar Myhre). Støtta ble reist i 1992 av Norsk-Jugoslavisk samband.

Serberstøtta
Austrått
foto av minnesteinfoto av minnestein

Støtte til minne om 65 jugoslaviske krigsfanger som mistet livet ved Austrått fangeleir under 2. verdenskrig. Leiren huset opptil 300-400 mann på det meste. Fangene ble bl. a. brukt til å bygge Austrått fort. De ble ofte umenneskelig behandlet og mange døde. Noen flyktet, men få overlevde. (Tekst fra heftet "Krigsminnersmerker i Fosen" av Inge Harper og Gunnar Myhre).Støtta ble reist i 1957 av bygdefolket.

Bauta krigskirkegård
Storfosna
foto av krigsminnefoto av krigsminne

Her er en bauta med tre kors omkring er til minne om russiske krigsfanger som omkom på Storfosna under 2. verdenskrig. Stedet ligger ved Hesthaugen eller Storhaugen, ca. 1,5 kilometer nordvest for godset på Storfosna. Det er skiltet fra veien godset-Skaget. De døde ble gravd opp og flyttet etter krigen. Fangene ble brukt under bygging av militære anlegg. Støtta ble reist av russiske krigsfanger i 1944. (Tekst fra heftet "Krigsminnersmerker i Fosen" av Inge Harper og Gunnar Myhre).

Gravminne
Anders Næsset
Lina Næsset
foto av gravminne

En bautastein ble reist sankthansdagen 1951 over gravene til Lina og Anders Næsset. Det var Sør-Trøndelag Fiskarlag som slik hedret organisasjonsmannen Anders Næsset på Ørland kirkegård. Steinen er laget av billedhugger Kristofer Leirdal (1915-2010) og fremstiller en stillisert råsegler, en liten fiskebåt med en måse som skjener over seglet i forgrunnen. Det er fullmåne og den ensomme fiskeren sitter bak i båten og ser mot to stjerner. Under relieffet er minnesteinens tekst.

Gravminne
Fredrik Sommerfeldt Weidemann
foto av gravminne

Et gravminne etter sorenskriver Fredrik Sommerfeldt Weidemann (1803-1875) på Ørland kirkegård, nord for Ørland kirke. Han var født 22.9.1803 i Østre Toten, Oppland og ble sorenskriver i Fosen. Han døde 7.3.1875. Fredrik Sommerfeldt Weidemanns foreldre var Lauritz Weidemann (1775-1856) og hustru Ditlevine Marie Quist (1774-1866). Fredrik Sommerfeldt Weidemann var gift to ganger, 1.g. 30.8.1831 med Nathalia Adelaide Major (1808-1851), tre barn. 2.g. 10.10.1853 med Mathilde Christine Hornemann (1814-1877), ett barn.

Gravminne
Ove Bjelke Holtermann
foto av gravminne

Et gravminne etter Ove Bjelke Holtermann, født 10. Januar 1782 død 26. Juni 1857 og Ane Elisabet Plate Holtermann født Throne født 28. December 1781 død 20. Marts 1824. Gravminnet er like ved inngangen til sakrestiet til Ørland kirke.

Gravminne
Jakob T. Hoff
foto av gravminne

Et gravminne etter Jakob T. Hoff (1843-1924) på Ørland kirkegård, nord for Ørland kirke.

Gravminne
Kåre Hovde
foto av gravminne

Et gravminne etter Kåre Hovde f. 1-8-1882 d. 7-3-1950 og Kristiane Hovde f. 29-3-1884 d. 29-3-1976 på Ørland kirkegård, nordvest for Ørland kirke.

Grandefjærabautafoto av bauta

For å minnes de som sto bak det store nydyrkingsarbeidet i Grandefjæra er en bauta reist. Se artikkelen om dette prosjektet under kulturminnene om «Drenering og kanaler», skrevet av Terje Sørensen.

«Bautasteiner»foto av steiner

To steiner, som av samtiden ble omtalt som bautasteiner, ble sommeren 1981 plassert ved Austråttborgen. En muligens i alvor, den andre muligens med skjemt. Begge steinene ble fjernet og sporene visket ut.

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag