Berging av høy, flathøy og hesjing.

Hentet fra "Bondeyrket", side 156-159.


I læreboka "Bondeyrket", skrevet av Sven Taksdal, og utgitt av J.W. Cappelens forlag i 1943, skriver forfatteren om datidens metode for tørking av gras til for.

tekst om ugrasharv
tekst om ugrasharv
tekst om ugrasharv
tekst om ugrasharv

Hvis du som leser har opplysninger eller kommentarer, send gjerne en e-post til oss.


Åpningssiden for landbruksredskapene
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag