Landbruksredskapene i samlingen til
Yrjar Heimbygdslag


Foto av sold og sliul
Sliul og sold.
 alt=
Bolinder Munktells traktor.

Mengden av redskaper, knyttet til sjø og landbruk i samlingene til Yrjar Heimbygdslag, avspeiler viktigheten av de to primærnæringene for Ørland. Av disse to næringene er det gitt oss flest redskap fra landbruket, både i antall og i volum. Nesten hele museumslageret i kjelleren på Austrått gård huser redskap fra landbruket og vi er stolte av å ha et vidt spekter av redskaper, fra de manuelt brukte til motorisert drevne redskaper.

Denne samlingen er stuet sammen slik at atkomsten er begrenset. Noe er synlig under "Bygdadagene på Austrått". Da kjøres de store gjenstandene ut og vi kan la publikum slippe til for å se resten.

Skuronn:

Til å forklare bruken av noen høsteredskaper har Terje Sørensen skrevet om skuronn. Se teksten under kapittel «Beretninger».

Salgskataloger:

For å forstå omfanget og variasjonen av redskap i jordbruket, har vi skannet noenBruksanvisninger og salgskataloger. Du finner dem under kapittel «Formidling/Håndbøker, kataloger».

Illustrasjoner av landbruksredskaper med angivelse av navn på de enkelte delene. Tekst og bilder er hentet fra "Maskinlære for landbruket", av Øivind Haugen, fjerde utgave, utgitt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Oslo 1952.

Hvis du vil se traktorsamlingen vår, klikk her.


Åpningssiden for landbruksredskapene
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag