Landbrukskedskaper, ordnet etter tema:

Dyrlegeredskap og dyrevelferd
Emballasje
"Fjøskontroll"
Foring og brønning (bryn(j)ing)
Gjødsling
Hageredskaper
Hakker, grev og spett
Harver
Hestekjøretøy
Husdyrhold
Hønsehuset
Høsteredskap
Kjelke, slede, støtting
Klave, grime, tjor (kjør) o.l.
Kombiredskap, Troll o.l.
Kutting av halm, nepe og torv
Meierispann og kjøler
Mel, tilvirking, oppbevaring
Melkesiler
Melkemaskiner og tilbehør
Motorisert redskap
Oppdyrking
Ost- og smørredskaper mm, meieri
Ploger og arder
Potetforedling
Reip og reipkroker, tau og snøre
Sauehold
Seletøy og bjeller
Separatorer
Skokler, skjæker og vognhjul
Slakting
Smørproduksjon
Spader og gafler
Såing og planting
Tresking
Ugras- og skadedyrfjerning
Verkstedsutstyr

Fra Ørland meieri:

Diplomer, medaljer og utmerkelser
Jubileumsgaver og andre gaver
Oppslag av godkjenninger
Oststempler
Redskaper

Åpningssiden for landbruksredskapene
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag