foto av trebeite

Skokler i samlingen til
Yrjar Heimbygdslag

tegning av trebeite

foto av hopsett

Skokler, velger vi her å bruke som et fellesord for forbindelsen mellom trekkdyret og redskapen. Vi har også tenkt på ordet "DRAG" eller "ÅK", men er usikre på om det forstås slik det er ment av oss.
Skokler kunne ha dragtau eller kjetting, kalt strekk(j)a, skjæker, tau eller kjetting kombinert med treverk, lik fremste del av ei skåk. Sammenkoplingen med flere hester plasserer vi også her. Vi velger å plassere den kroken eller øyet, som oftest stod på redskapen, og ble forbindelsen til draget, i et kapittel under smeden, som smedarbeid. Skoklens deler har forskjellig navn i Norge, her er mest brukt skjæker og det normerte navnet på tverrforbindelsen mellom skjækerne er humul. I Ørland kalles en humul for "blokku" moderert til blokk. Hvis du som leser har opplysninger eller kommentarer til samlingen, send gjerne en e-post til oss.

Mus. Nr.NavnBildeOpplysninger om redskapene
YHL1660Blokku
/
Blokk
Foto av skokleInntil vi blir korrigert kaller vi denne delen til ei skokle, uttalt "skokkel" for blokku eller blokk. Blokkua kommer fra gården Rabban på Innstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 70,5 cm, bredde 19 cm, høyde 7 cm.
Giver: Arnt Rabban i 1992.
YHL1861VognhjulFoto av vognhjulDette er et par små vognhjul, uten beslag. De kan være ment til hjul på en "rull", men synes små, også til det. Hjulene kommer fra Uthaug i Ørland, Sør-Trøndelag.
Diameter 30 cm, bredde 20 cm.
Giver: Arnulf Guldteig i 1990.
YHL2794VognhjulFoto av vognhjulFoto av vognhjulDette er et par vognhjul til kariol. Hjulene kommer fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Diameter 120 cm.
Giver: Snorre Hoff i 1991.
YHL2795VognhjulFoto av vognhjulFoto av vognhjulDette er et par vognhjul til melkvogn. Hjulene kommer fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Diameter 120 cm.
Giver: Snorre Hoff i 1991.
YHL2796VognhjulFoto av vognhjulFoto av vognhjulDette er et par vognhjul til høyvogn. Hjulene kommer fra gården Vik på Vik i Ørland, Sør-Trøndelag.
Diameter 73 cm.
Giver: Harald Berre i 1992.
YHL2797VognhjulFoto av vognhjulFoto av vognhjulDette er et par vognhjul til bikkvogn. Hjulene kommer fra gården Leirbakken på Grande i Ørland, Sør-Trøndelag.
Diameter 90 cm.
Giver: Geir Paulsen i 1994.
YHL2801SkjækerFoto av skokleSkjæker som ble brukt til sleprive fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 384 cm, bredde 8 cm, høyde 5,5 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2802SkokleFoto av skokleSkokle fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 245 cm, bredde 95 cm, høyde 7 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL2804SkjækerFoto av skokleLausskjæker fra gården Ryggen på Ryggen i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 207 cm, bredde 5,5 cm, høyde 3,5 cm.
Giver: Reidar Hernes i 1992.
YHL2805SkjækerFoto av skokleLausskjæker fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 303 cm, bredde 4,5 cm, høyde 5 cm.
Giver: Snorre Hoff i 1991.
YHL2806SkjækerFoto av skokleLausskjæker fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 272 cm, bredde 4,5 cm, høyde 5 cm.
Giver: Snorre Hoff i 1991.
YHL2807SkokleFoto av skokleSkokle fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 206 cm, bredde 154 cm, høyde 6 cm.
Giver: Snorre Hoff i 1991.
YHL2808SkjækerFoto av skokleLausskjæker fra gården Solheim på Berg i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 285 cm, bredde 6 cm, høyde 6,5 cm.
Giver: Lovise Sollis arvinger i 1998.
YHL2810Strekk(j)a
/
Drag
Foto av skokleStrekk(j)a av dragtau og treverk fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Total lengde 225,5 cm. Treverket: Lengde 98 cm, bredde 7,5 cm, høyde 4 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2811Strekk(j)a
/
Drag
Foto av skokleStrekk(j)a av kjetting og treverk fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Kjetting lengde 162 cm. Treverket: Lengde 74,5 cm, bredde 5,5 cm, høyde 3,2 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2812Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 100 cm, bredde 19 cm, høyde 5,5 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2813Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 90 cm, bredde 17 cm, høyde 5,5 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2814Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 93 cm, bredde 15 cm, høyde 5 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2815Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 87 cm, bredde 21,5 cm, høyde 11 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2816Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Nordsjøstykket på Garten i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 148,5 cm, bredde 32,5 cm, høyde 9,5 cm.
Giver: Svein Sørgård i 1992.
YHL2817Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Aune på Rønne i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 98,5 cm, bredde 26 cm, høyde 4 cm.
Giver: Paul Grøtan i 1991.
YHL2818Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Aune på Rønne i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 92 cm, bredde 18 cm, høyde 5,5 cm.
Giver: Paul Grøtan i 1991.
YHL2819Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 123 cm, bredde 23,5 cm, høyde 7 cm.
Giver: Jakob Kirkebak i 1996.
YHL2820Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 109 cm, bredde 49 cm, høyde 6,5 cm.
Giver: Jakob Kirkebak i 1996.
YHL2821Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 82 cm, bredde 14 cm, høyde 7 cm.
Giver: Jakob Kirkebak i 1996.
YHL2822SkåkFoto av skokleEi lausskåk (entall av skjæker) fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 272 cm, bredde 4,5 cm, høyde 5 cm.
Giver: Snorre Hoff i 1991.
YHL2823Blokku
/
Blokk
Foto av skokleDobbelblokku eller -blokk fra gården Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 106 cm, bredde 21 cm, høyde 5,5 cm, og lengde 98,5 cm, bredde 23,5 cm, høyde 5 cm.
Giver: Jakob Kirkebak i 1996.
YHL2824Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 149 cm, bredde 32 cm, høyde 11 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2825Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 115,5 cm, bredde 39 cm, høyde 10 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2826SkokleFoto av skokleSkokle av blokku og strekk(j)a fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Total lengde 210 cm. Lengde 94,5 cm, bredde 23 cm, høyde 6,5 cm. Treverket i skjækerne lengde 106 cm, bredde 5,5 cm, høyde 3,6 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2827Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 97,5 cm, bredde 17 cm, høyde 5,5 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2828Blokku
/
Blokk
Foto av skokleFoto av skoklekrokKrokfestet er vakkert smidd på denne blokkua eller blokka fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag. Smeden var Helmer Haarberg, eller Helmer Flyet, etter gårdsnavnet hans på Hårberg.
Lengde 95,5 cm, bredde 18 cm, høyde 5,5 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2829SkokleFoto av skokleSkokle med dragtau og blokku fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 92,5 cm, bredde 22 cm, høyde 5,5 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2830Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 97 cm, bredde 26 cm, høyde 4,5 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2831Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 104 cm, bredde 21,5 cm, høyde 4,5 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2832Blokku
/
Blokk
Foto av skokleBlokku eller blokk fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 107 cm, bredde 25 cm, høyde 7 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2833Blokku
/
Blokk
Foto av blukkuBlokku eller blokk fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 124,5 cm, bredde 24 cm, høyde 10 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2834Blokku
/
Blokk
Foto av blukkuBlukku fra gården Hov på Hov i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 114,5 cm, bredde 26,5 cm, høyde 6,5 cm.
Giver: Jakob Hoff i 1997.
YHL2963StrekjeFoto av strakja9 enkle strakja fra gården Aune på Rønne i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde ca. 230 cm, diameter 2,5 cm.
Giver: Arvingene etter Ragnhild Brodersen i 1991.
YHL2973SlåmaskindragFoto av slåmaskindragSlåmaskindrag fra gården Breiteigen på Opphaug i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 153 cm, bredde 16 cm, høyde 7 cm.
Giver: Torbjørn Rian i 1990.
YHL2990VognhjulFoto av vognhjulEt par vognhjul fra gården Aune på Rønne i Ørland, Sør-Trøndelag.
Diameter 93 cm, bredde 23 cm.
Giver: Arvingene etter Ragnhild Brodersen i 1991.
YHL4141Strekk(j)a
/
Drag
Foto av skokleStrekk(j)a av dragtau med treverk fra gården Solheim på Berg i Ørland, Sør-Trøndelag.
Total lengde 271 cm, Skjækerne: Lengde 76 cm, bredde 5,5 cm, høyde 3,5 cm.
Giver: Lovise Sollis arvinger i 1998.
YHL6738SkokleFoto av skokleSkokle fra gården Dalebakken på Austrått i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 253 cm, bredde 92,5 cm, høyde 7 cm.
Giver: Morten Bakken i 2006.
YHL6739SkokleFoto av skokleSkokle med dragtau fra gården Dalebakken på Austrått i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 86 cm, bredde 12 cm, høyde 3 cm.
Giver: Morten Bakken i 2006.
YHL8312DragtauFoto av dragtauLokalt her på Ørland kalles dragtau for "strekk(j)a". Dragtauet er brukt på gården Aune på Rønne i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 200 cm, diameter 2,5 cm.
Giver: Ola Stein Donali, Brekstad, i 2008.
YHL8683Blokku
/
Blokk
Foto av blukkuBlokku eller blokk fra Ørland, Sør-Trøndelag. Her er redskapen laget av jern og ikke i tre, som var vanlig.
Lengde 151 cm, bredde 32 cm, høyde 9 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8684Strekk(j)a
/
Drag
Foto av blukkuStrekk(j)a av dragtau med treverk fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Total lengde 269 cm. Treverk: Lengde 78 cm, bredde 6 cm, høyde 3 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8685Strekk(j)a
/
Drag
Foto av blukkuStrekk(j)a av dragtau med treverk fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Total lengde 269 cm. Treverk: Lengde 78 cm, bredde 6 cm, høyde 3 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8686DragtauFoto av blukkuDragtau med kjetting fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 270 cm, diameter tau 1,8 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8687DragtauFoto av blukkuDragtau med dobble kroker fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 233 cm, diameter tau 2 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8696Skoklefoto av skokleSkokle fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 273 cm, bredde 103 cm, høyde 9 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8697Skoklefoto av skokleSkokle fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 249 cm, bredde 92 cm, høyde 7,5 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8698Skjækerfoto av skokleSkjæker fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 363 cm, bredde 10,5 cm, høyde 6,5 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8699Skjækerfoto av skokleSkjæker fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 407 cm, bredde 7 cm, høyde 6 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8702Skjækerfoto av skokleSkjæker fra Ørland, Sør-Trøndelag. De er dekorert.
Lengde 172,5 cm, bredde 6,5 cm, høyde 4,5 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8751SkjækerFoto av skjækerSkjæker fra Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 250 cm, bredde 86 cm, høyde 57 cm.
Giver: Arnulf Guldteig i 1991.
YHL8752SkjækerFoto av skjækerSkjæker fra Utstrand på Utstrand i Ørland, Sør-Trøndelag.
Lengde 270 cm, bredde 87 cm, høyde 35,5 cm.
Giver: Snorre Hoff i 1991.
YHL8863
YHL8864
VognhjulFoto av vognhjulFoto av vognhjulEt av vognhjulparene kan være fra gården Vik i Ørland, Sør-Trøndelag.
YHL8863: Diameter 67 cm, bredde 25 cm.
YHL8864: Diameter 73 cm, bredde 23 cm.
Giver: Ukjent giver og tidspunkt.
YHL8865
YHL8868
Vognhjul og hjulgangFoto av vognhjulFoto av vognhjulEt par vognhjul og to par vognhjul med aksling.
YHL8865: Diameter 72 cm, bredde 23 cm.
YHL8868: Diameter 73 cm, lengde 138 cm.
Giver: YHL8865 Ole Eriksen i 1990. YHL8868 ukjent giver og tidspunkt.
YHL8889BlokkuFoto av blokkuBlokku fra gården Flatnes på Flatnes i Ørland, Sør-Trøndelag.
De tre delene: Lengde 168 cm, bredde 35 cm, høyde 10 cm.
Lengde 135 cm, bredde 26 cm, høyde 9,5 cm.
Lengde 111,5 cm, bredde 35 cm, høyde 9 cm.
Giver: Tor-Inge Flatnes i 2010.
YHL8890Blokku og dragFoto av blokku og dragBlokku og drag fra gården Flatnes på Flatnes i Ørland, Sør-Trøndelag.
De fire delene: Lengde 334 cm, bredde 9 cm, høyde 7 cm.
Lengde 156 cm, bredde 20,5 cm, høyde 5 cm.
Lengde 140 cm, bredde 73 cm, høyde 17 cm.
Lengde 105 cm, bredde 75 cm, høyde 15 cm.
Giver: Tor-Inge Flatnes i 2010.
YHL9009
YHL9010
DragtauFoto av blukkuFoto av blukkuDragtau med kjetting fra Flatnes på Flatnes i Ørland, Sør-Trøndelag.
Diameter tau 2,5 cm.
Giver: Tor-Inge Flatnes i 2010.
YHL9009
YHL10199
Dragfoto av dragDrag av vire med kroker. Denne kommer fra et ukjent sted.
Lengde 205, diameter tau 1,5 cm.
Giver: Gunnar Eide, Austrått, i 2014.

Åpningssiden for landbruket
Åpningssiden for gjenstandene
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag