Håndbøker i form av bruksanvisninger, delekataloger og varekataloger i arkivet til
Yrjar Heimbygdslag


Bruksanvisninger ble oftest levert til kjøperen sammen med motoriserte gjenstander. Noen slike bruksanvisninger har fulgt med gjenstander under overlevering til vår samling, andre har gitt oss bare håndbøker, gjenstanden kan være destruert for lenge siden. Da Fosen videregående skole på Brekstad ble nedlagt, fikk vi reparasjonshåndbøker fra dem. Etter hver som tiden tillater det, blir mesteparten av dette skannet og gjort tilgjengelig på Internet. Oppløsningen til alle sidene er redusert til 72 dpi. Skulle det ønskes skann i utskriftskvalitet, 300 dpi, kan dette leveres mot en liten godtgjørelse til Yrjar Heimbygdslag.

Til gjenstandType håndbokOpplysninger om materialet
Albin båtmotor O-22DelekatalogAlbin bensindrevet båtmotor.
BM-10 traktorBruksanvisningBruksanvisningen er på 44 sider. Hvert skann dekker to hosliggende sider.
BM-10 traktorDelekatalogSkann av et utvalg kopier, 97 sider, av sider fra en delekatalog for Bollinder Munktell traktor, type BM-10.
BM-20-21 traktorerLærebokHentet 16 hosliggende sider fra læreboka «Traktor- reparationer» fra 1952 som omhandler Munktells traktor, type BM-20 og 21.
BM Volvo 425BruksanvisningInstruksjonsbok på 51 sider pluss 3 illustrasjoner til en Volvo Krabat T425. Hvert skann dekker to hosliggende sider.
Bucher KT10 traktorBruksanvisningInstruksjonsbok på 24 sider, kilde for digitaliseringen var papirkopier av en original bruksanvisning på norsk.
Bucher KT10 traktorBruksanvisning
tysk - fransk
Hefte på 8 sider, kilde for digitaliseringen var papirkopier av en original bruksanvisning på tysk og fransk.
Bucher KT10 traktorDelekatalog
tysk - fransk
Hefte på 15 sider, kilde for digitaliseringen var papirkopier av et originalt hefte på tysk og fransk.
Bucher KT10 traktorPrøveHefte på 12 sider med testrapport fra Landbruksteknisk Institutt om Bucher KT10 traktor.
Bucher KT10 traktorReklameReklamefolder på 6 sider om Bucher KT10 traktor.
Bucher KT10 traktor
Universal motor
Bruksanvisning og delekatalogBruksanvisning på 28 sider om Bucher KT10 traktors Universal motor på tysk og fransk.
Carrier beltevognInstruksjonsbok
Service Instruction Book for Carriers
Instruksjonsbok som fulgte med en Carrier som var benyttet på Austrått gård etter krigen. Boka var utlånt av Narve Nesset.
Ferguson 20 traktorDelekatalogDelekatalog for Ferguson 20 traktor, modellene TE-20, TE-A-20, TE-D-20 og TE-F-20, 35 skann av doble sider.
Ferguson pløyebokBruksanvisningInstruksjonsbok på 19 sider om bruk av plog til Ferguson traktor.
Faun 1600 potethøsterBruksanvisningBruksanvisning for Faun 1600 potethøster på 16 sider. Teksten er på engelsk.
Faun 1600 potethøsterReklamefolderReklamefolder for Faun 1600 potethøster på 4 sider.
FM-motorenBruksanvisningBruksanvisning for FM-motoren på 6 sider.
Ford 2000-3000DelekatalogDelekatalog for Ford 2000 - 3000, 87 sider.
Fordson MajorDelekatalogDelekatalog for Fordson Major, modell 1959, 66 plansjer.
-JF- selvbinderBruksanvisningAnvisning for montering, bruk og justering av -JF- lettbinder. Svensk tekst, 88 sider.
Kyllingstad pløyehåndbokLærebokLærebok for Kyllingstad plog, 31 sider.
Massey Harris Pony traktorBruksanvisningInstruksjonsbok for Massey Harris Pony, 24 sider.
Massey Harris PonyDelekatalogDelekatalog for Massey Harris Pony, 77 sider.
Stokland såmaskinBruksanvisningNorskprodusert såmaskin.
Todnems Ugress-sprøite "Ideal"BruksanvisningFem ark med bruksanvisning for ugrassprøyta "Ideal".
Trygg motor, mod. 1931BruksanvisningNorskprodusert stasjonærmotor.
Union båtmotorBruksanvisningNorskprodusert båtmotor.
Volvo Krabat 425Provisorisk instruksjonsbokSvensk tekst.
Wright motorsagBruksanvisningNorsk bruksanvisning, oversatt fra amerikansk manual.
Wright gasoline sawQwner's Manual and Parts CatalogBruksanvisning og delekatalog, laget i USA.
Zetor traktorReklamefoldereReklamefoldere, til sammen 10 sider.
Zetor traktor instruksjonsbokBruksanvisningBruksanvisning på 15 doble sider for Zetor traktor 2511, 3511 og 4511.
Zetor traktor, tysk instruksjonsbokTeknisk og service-rapporter«Technische und service-dienst berechte» på 26 sider for Zetor traktor 3011 og 50 Super.
A/S F. Ankers maskinforretningVarekatalogKatalog over landbruksmaskiner for høsten 1911.
BalticVarekatalogKatalog over landbruksmaskiner fra et firma ved navn Baltic på 16 sider.
Raaoljemotoren BrunvollSalgskatalogSalgskatalog fra Brødr. Brunvoll motorfabrik, Molde, på 10 doble sider.
Svenska jordbruksmaskiner, Kullberg & Co A.B. Katrineholm, 1915VarekatalogVarekatalog fra Svenska jordbruksmaskiner, Kullberg & Co A.B. Katrineholm fra 1915.
Eik's Maskinforretning A/S sin katalog over McCormick og Internationel sine landbruksmaskiner m.m.VarekatalogMcCormick og Internationel sine landbruksmaskiner m.m. Katalogen har svensk tekst og er på 62 sider. Hvert skann dekker to hosliggende sider.
Landbruksredskaper, solgt av a/s Eik & Hausken's MaskinforretningVarekatalog
Hovedkatalog Nr. 110
Fordson- traktorer og spesialredskap, jordfresere, Bernard motorer, Viking- stavhaspelbindere og slåmaskiner, Radix såmaskiner, Globus treskeverk.
Landbruksredskaper fra A/S International Harvester CoVarekatalogDeering høstemaskiner.
A/S Kullberg & Co.s Maskinforretning, Oslo, Bergen og Trondhjem.VarekatalogEn salgsbrosjyre for Sandbäcken-motorer, Lauson og Orion
Landbruksredskaper fra Kvernelands FabrikVarekatalogKatalogen er fra 1936.
Landbruksredskaper fra Kvernelands FabrikVarekatalogKatalogen er fra 1939.
Landbruksredskaper fra Kyllingstad Plogfabrik A/S, Kleppe, Jæren, SandnesVarekatalogKatalog fra Kyllingstad Plogfabrik A/S, Kleppe, Jæren, Sandnes, fra 1933.
Landbruksredskaper fra Andrew Hollingworth & CoVarekatalogSalgsbrosjyre fra 1913 over landbruksredskaper som Andrew Hollingworth & Co solgte i Norge.
Landbruksredskaper fra K.K. Lien & Co, Tromøy pr. Arendal,VarekatalogKatalog fra K.K. Lien & Co, Tromøy pr. Arendal, fra 1934.
Landbruksredskaper fra F.A. Underhaugs Fabrik, NærbøVarekatalogKatalog nr 35 fra F.A. Underhaugs Fabrik, Nærbø, fra januar 1934.
Landbruksredskaper fra F.A. Underhaugs Fabrik, NærbøVarekatalogKatalog nr 37 fra F.A. Underhaugs Fabrik, Nærbø, fra januar 1936.
Landbruksredskaper fra F.A. Underhaugs Fabrik, NærbøVarekatalogKatalog nr 40 fra F.A. Underhaugs Fabrik, Nærbø.
Laksevaag Verk, BergenVarekatalogKatalog med Laksevaags ovner, komfyrer og handelsstøpegods fra 1935.
Aadals Brug, ÅdalsbrukVarekatalogVarekatalog med landbruksmaskiner, redskaper og diverse maskiner fra 1908.

Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag