Veiledning i bruken av Trygg-motoren

foto av hefte

I april 1931 laget Øveraasens motorfabrikk & mek. verksted på Gjøvik en "Veiledning i bruken av Trygg-motoren". Denne har vi kopiert og lagt ut som jpg-bilder. Det var ingen innholdsfortegnelse i veiledningen så vi har laget en liten oversikt nedenfor:

Forsiden (80K)
Side 2: Nogen spørsmål til iakttagelse. (87K)
Side 3: Figur 1 (65K)
Side 4: Figur 2 (38K)
Side 5: Almindelige regler, "Trygg"-motorens virkemåte (99K)
Side 6: Startning på tilbakeslag (motorer med batteritending) (156K)
Side 7: Fortsettelse fra side 6. (113K)
Side 8: Igangsetning når motoren er varm. Startning på tilbakeslag (Motorer med roterende magnet). De mindre størrelser. (107K)
Side 9: Kobling av batteri- og lavspent roterende magnettending (dobbelt tending) (95K)
Side 10: Veiledning i innstilling og bruk av roterende lavspendt magnet. Innstilling av Sumter magnet. (100K).
Side 11: Innstilling av Bosch magnet. (95K)
Side 12: Hvad iakttas når motoren ikke vil gå. (115K)
Side 13: En god gnist. Batteriet. Brenselstilførselen. (131K)
Side 14: Tilløpsrørene. Tendapparatet (Motorens hjerte) (147K)
Side 15: Innsetning av tendapparatet. Glimmeret (isolasjonen). Tendingsøieblikket. (124K)
Side 16: Uregelmessig tending. Brensel. Bensin. (125K)
Side 17: Petroleum. Når skal petroleum anvendes til brensel. Behandling av "Trygg" motoren ved drift med petroleum. (146K)
Side 18: Petroleumsforvarmer. Bruk av forvarmer. (124K)
Side 19: Påsetning og regulering av brenselstilførsel. (140K)
Side 20: Lufttilførselen. Smøring av motoren. Cylindersmørekoppen. (147K)
Side 21: Ekshaust gjennem smørerøret. Sotbelegg i cylinderen og på ventilene. Avkjølningsvannet. Skytning i lyddemperen. (131K)
Side 22: Bankning i motoren. Forliten kraft. Dårlig kompresjon. (147K)
Side 23: Påsetning og pakning av cylinderhodet (lokket). Uttagning av stempelet. Justering av vevlageret. Eftersyn av regulatoren. (142K)
Side 24: Kamtannhjulet. Adjustering av ekshaustventilen. (141K)
Side 25: Ventillåset D (fig. 2, eldre type av "Trygg"). Forskjellige iaktagelser. Trottleregulator. (141K)
Side 26: Opheisning av motor. (99K)
Side 27: Den nye forgaser. (81K)
Side 28: Fortsettelse fra side 27. (114K)
Side 29: Illustrasjon av Wico magnet. (53K)
Side 30: Instruksjon av bruk av Wico magnet. (111K)
Side 31: Magnetapparat (104K)
Side 32: Startning av motor med Wico magnet. (99K)

Hvis du som leser har opplysninger eller kommentarer, send gjerne en e-post til oss.


Åpningssiden for motorsamlingen
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag