NYHETER for 2021.

For tidligere år, se pekere under streken. Klikk bildene for å få se større bilder, med kommentarer.


NYHETSARKIV 2020 NYHETSARKIV 2019 NYHETSARKIV 2018 NYHETSARKIV 2017 NYHETSARKIV 2016 NYHETSARKIV 2015 NYHETSARKIV 2014 NYHETSARKIV 2013 - NYHETSARKIV 2012 - NYHETSARKIV 2011 - NYHETSARKIV 2010 - NYHETSARKIV 2009 - NYHETSARKIV 2008 - NYHETSARKIV 2007 - NYHETSARKIV 2006 - NYHETSARKIV 2005

18.2.2021 Nytt styremøtefererat

foto av klubbe

Referat fra styremøte 16. februar 2021 er tilgjengelig fra menyvalg «Møtereferater» aller nederst på hovedsiden, i venstre hjørne.

16.2.2021 Årsmøtepapirer

foto av klubbe

I dag godkjente styret i Yrjar Heimbygdslag utkastet til årsmøtepapirer. Som vi har informert om tidligere blir dette årsmøtet å avholde med bare styret fysisk tilstede. Dere medlemmer godkjenner årsmøtepapirene for årsmøtet ved å ikke gjøre noen ting, men les gjennom styrets forslag til årsmelding for 2020, revidert regnskap for 2020, inkludert budsjett for 2021 og arbeidsplan for 2021. Har dere innsigelser og ønsker å stemme for å ikke godkjenne noen eller alle årsmøtepapirene må dere sende en e-post til post@yrjarheimbygdslag.no innen 27.2.2021 klokken 1300. Skulle det bli et negativt flertall på noen av forslagene blir det på årsmøtet 27.2.2021 bli vedtatt å beramme et ekstraordinært årsmøte senere. Valgnemndas innstilling til tillitsvalgte er ikke klar, peker til den blir å finne under siste nytt senere. Da sender vi også en e-post til medlemmene om at årsmøtepapirene er lagt ut for internettlesing.

12.2.2021 Tilfang av arkiv

foto av gave

I dag, fredag, fikk Yrjar Heimbygdslag arkivet etter Fosen Forsøksring, ofte omtalt som fosenringen eller bare forsøksringen. Forsøk for landbruket er ikke opphørt, det pågår fremdeles, organiseringen ble en annen. Forsøksringene ble samlet fylkesvis, Sør-Trøndelag Forsøksring med adresse Klett. Etter sammensmelting av trøndelagsfylkere administreres arbeidet fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA med adresse Namsengata 4, 7863 Overhalla.
Tilfanget fra Fosen Forsøksring består av to protokoller og årsrapporter, tilfanget er enda ikke registrert. Samtidig fikk laget overlevert et maleri av Birger Tangen, en mangeårig ansatt i forsøksarbeidet og formidler av resultatene. Tangen fikk «Det gyldne grev», det fulgte med gaven. Gjenstandene blir registrert og presentert på nettsidene våre. Vi skal avklare om det er ønskelig at protokollene digitaliseres for nettlesing. Jordbrukskontoret er på flyttefot og flere K.K. Hejes almanakker pluss konvolutter fra meieriet ble gitt oss.

30.1.2021 Tilfang av foto

foto av foto

Denne mannen, Thomas Gangsås, tok mange fotografier fra Trondheimsområdet ved avslutningen av krigen i Norge. Han kom nært en engelsk brigader, Smith, som var i Trøndelag og overtok mye av det tyskerne etterlot ved kapitulasjonen og Thomas Gangsås fikk anledning til å dokumentere flere av hendingene. Via Oddbjørn Ingebrigtsen kom fotosamlingen til Yrjar Heimbygdslags arkiv. I tillegg fulgte det med foto fra Thomas Gangsås' stesønner, hele tilfanget er digitalisert. 82 fotografier er nå lagt til menyvalget «Fotografier» og «Krigen 1940-1945.».
Foto etter hans stesønner kan du finne under menyvalg «Luftfartøyer» og «Forsvarsbilder».

20.1.2021 Tilfang av foto

foto av foto

Vi har vært så heldige at Ragnar Eivind Husebye, sønn av meieribestyrer Harald Husebye, har lånt oss 30 fotografier til digitalisering. Det spesielle med denne samlingen er at vi får et innblikk i hvordan et landsskytterstevne kunne foregå i 1953, for nesten 60 år siden. Legg merke til forholdere den gang og se hvilke bilder vi får servert i TV-overføringene fra skytebanen og «skytecampen» i dag. Utlåner var selv skytter ved landsskytterstevnet på Steinkjer i 1953. Let opp bildene fra hovedsida, menyvalg «Fotografier», «Det frivillige skyttervesen».
Om noen avtjente rekruttskolen på Øyanmoen, sommeren 1958, kan du finnes på gruppebildet fra den gang, se menyvalg i fotografiene «Forsvaret».

8.1.2021 Utsettelse

foto av virus

Dere fikk nettopp melding fra Brynjar Brodersen om utsettelse av møtet i arbeidsgruppa «Fra jord til bord» som var avtalt mandag 11/1-21. Vi tar det med også her om noen kan ha problemer med e-post-forbindelsen.

Vi vil også fortelle at vi prøver å være litt på Austrått til tross for virusfaren. Om noen ønsker å snakke med oss, gi oss noe, låne ut fotografier eller for andre henvendelser, ring oss privat så avtaler vi møte, forutsatt at vi begge føler oss friske, har munnbind klart i lomma og vi ikke er for mange samtidig.

1.1.2021 Godt nyttår!

foto av markering

Yrjar Heimbygdslag ønsker alle et bedre nytt år, et år som igjen kan gi oss mulighet til å omgås hverandre på en trygg måte.


Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag