Det lokalhistoriske arkivet, sortert etter tema:
Aviser og trykksaker
Bedrifters arkiver
Fotografier
Gårdsarkiver
Institusjoners arkiver
Kart og skisser
Lagsarkiver
Lydbandintervju
Musikk, video
Privates arkiver
Skoler, undervisning
Slektslister
Tema ikke funnet
Utvalgsarbeid

Skannet materiale:
Aviser
Bøker
Dikt, sanger, revytekster
Gårdsarkiver
Håndbøker: bruksanvisninger, kataloger
Journaler, rapporter
Krig og fred
Lagsaviser
Legitimasjonskort fra Ørland
Med gotisk håndskrift
Noter og sangtekster
Notisbøker
Regnskapsprotokoller
Rettsbøker
Slektslister
Styreprotokoller
Tegnebøker
Visebøker

Folketellinger:
Jøssund annex 1701
Ørland prestegjeld 1701

Intervju:
Reidulv Jenssen

Matrikler:
Ørland Thinglag 29. desember 1838
Ørlandet Herred 31. desember 1890, JPG
Ørlandet Herred 31. desember 1890, PDF
Ørlandet herred 1. april 1907

Åpningssiden for det lokalhistoriske arkivet
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag