Årsmøtepapirer for
Yrjar Heimbygdslag


Årsmøtepapirer blir lagt ut på denne siden. Årsmøtepapirene forefinnes som papirkopier eller word-filer. Papirutgavene må skrives på nytt og blir deretter konvertert fra Word til PDF-filer. Programmet Adobe Reader er et gratisprogram som kan lastes ned fra Internet, for å lese disse filene. Hvis du har fotografier fra årsmøter, opplysninger eller kommentarer, send gjerne en e-post til oss.

ArbeidsårBilder*.pdf-filFlere opplysninger om årsmøtet
1977foto av annonse1977

Pekeren til venstre er en avskrift av en avskrift fra møteprotokollen til Ørland Rotary.

1978 - 1978

Årsmøtet var holdt 27. november 1978 på Austråttborgen, klokken 20.

1979 - 1979

Årsmøtet var holdt 26. november 1979 på Grande/Garten skole, klokken 20.

1980 - 1980 -
1981 - 1981

Årsmøtet var holdt 29. november 1981.

1982 - 1982

Årsmøtet var holdt på lærerrommet på Ørland ungdomsskole 9. desember 1982, klokken 19.

1983 - 1983

Årsmøtet var holdt på xx, vet du hvor?

1984foto fra årsmøtet1984

Årsmøtet var holdt på Ørland folkebibliotek 5. desember 1984, klokken 20. Mary Eide som var i styret for Yrjar Heimbygdslag var også bibliotekar.

1985 - 1985

Årsmøtet var holdt på xx

1986foto fra årsmøtet1986foto fra årsmøtet

Vi hadde årsmøtet på Ørland folkebibliotek 19. november 1986.

1987 - 1987

Årsmøtet var holdt på xx

1988 - 1988

Årsmøtet var holdt på Ørland folkebibliotek 30. november 1988, klokken 19.

1989 - 1989

Årsmøtet var holdt på Uthaugsgården 30. november 1989, klokken 19.

1990 - 1990

Årsmøtet var holdt i møterommet på toppetasjen i Fosen butikksenter, Brekstad, 16. februar 1991 klokken 1400.

1991 - 1991

Vi hadde årsmøtet i møterommet ved siden av lagsrommet vårt i toppetasjen på Fosen butikksenter. Vi leide et lite lagerrom her av Ørland kommune, som var eiere av toppetasjen. Sigvard Pettersen fra Storfosna innredet rommet med reoler, og her hadde vi arkiv, gjenstander og her laget vi det første medlamsbladet etter "klipp og lim"-metoden.

1992 - 1992

Årsmøtet var holdt i møterommet på toppetasjen i Fosen butikksenter, Brekstad, 27. februar 1993 klokken 1500.

1993 - 1993Årsmøtet var holdt i storburet på Austrått Gård, 28. februar 1994 klokken 2000.
1994 - 1994

Årsmøtet var holdt lørdag 25. februar 1995 kl.15.00 på møterommet på Librabygget.

1995 - 1995

Årsmøtet var holdt i husmannsplassen Tinden, 24. februar 1996 klokken 1500.

1996 - 1996

Årsmøtet var holdt i husmannsplassen Tinden, 15. februar 1997.

1997 - 1997

Årsmøtet var for første gang holdt på Austrått Gård, i Rånesalen, 6. mars 1998. Det skulle gå mange år før Hans Aune, Harald Røstad og Johan Martin Thoresen slo ut betongvegger og laget møterom.

1998 - 1998

Årsmøtet var for andre gang holdt på Austrått Gård, i Rånesalen, 6. mars 1999.

1999 - 1999

Årsmøtet var for første gang holdt i møterom Yrjar i Ørland rådhus. Dag var 26. februar 2000, klokken 14.

2000 - 2000

Årsmøtet var holdt i Ørland rådhus, møterom Yrjar, den 10. februar 2001 klokken 14.

2001 - 2001

Årsmøtet var holdt i Ørland rådhus, møterom Yrjar, den 16. februar 2002 klokken 14.

2002foto fra årsmøtet2002foto fra årsmøtet

Årsmøtet var 1. mars 2003 i Ørland rådhus på Brekstad, i møterom Balsnes.

2003 - 2003

Årsmøtet var holdt i Ørland rådhus, møterom Yrjar, den 28. februar 2004 klokken 14. Årsmeldingen er skannet fra papirkopi med tekstkonvertering, det gir noen snodige resultater.

2004foto fra årsmøtet2004foto fra årsmøtet

Årsmøtet var 28. fabruar 2005 i den gamle skolebygningen på Ottersbo, der Austrått skole var før sammenslåingen med Opphaug skole. Årsmeldingen er skannet fra papirkopi med tekstkonvertering, det gir noen snodige resultater.

2005foto fra årsmøtet2005foto fra årsmøtetfoto fra årsmøtet

Årsmøtet var denne gang i det splitter nye møterommet i fjøset på Austrått Gård. Datoen var 18. februar 2006.

2006 - 2006

Årsmøtet var i møterommet i fjøset på Austrått Gård 24. februar 2007.

2007foto fra årsmøtet2007

Årsmøtet var igjen på flyttefot, denne gang til Uthaugsgården. Vi trodde dagligstua romme den lille trofaste flokk, men der ble det helt fullt, og litt til. Datoen var 23. februar 2008.

2008 - 2008

Årsmøtet var også i år på Uthaugsgården 28. februar 2009. Denne gangen leide vi Salen.

2009foto fra årsmøtet2009foto fra årsmøtet

Årsmøtet var i år den 20. februar 2010 i kantina på den nye Ørland ungdomsskole. Til møterom på dagtid var sola skjennerende. Videoprosjektøren lot seg heller ikke benytte i det kraftige sollyset med reflekterende snødekket mark.

2010foto fra lederskiftet2010

Årsmøtet var holdt den 26. februar 2011 i kantina på Fosen Næringshage. Vi var 14 medlemmer der, til tross for VM på ski i nordiske grener i Oslo, samme helg. Her finner du de andre årsmøtepapirene: Resultatoversikt, regnskapsoversikt, budsjett 2011, valgkomiteens forslag.

2011foto fra møtet2011foto fra møtet

Årsmøtet var den 18. februar 2012 i møterommet på Austrått Gård. Vi var 16 medlemmer tilstede og behandlet de vanlige årsmøtesakene. Denne gang var det også utloddning som innbrakte 550 kroner. Borddekorasjon i form av blomster, en pakke kaffe og en plastpose med te-lys var gevinstene. Årsmeldingen finner du i pekeren til venstre og de andre årsmøtepapirene følger her: Driftsregnskapet, budsjett for 2012, tillitsvalgte for 2012.

2012 - 2012

Årsmøtet var den 23. februar 2013 i møterommet på Austrått Gård. Vi var 13 medlemmer tilstede og behandlet de vanlige årsmøtesakene. Årsmelding for 2012 ble godkjent med mindre justeringer, regnskapet var ikke revidert og det ble gitt fullmakt til styret å vedta godkjenningen, etter at revisorene hadde returnert regnskapet. Medlemskontingenten ble vedtatt forhøyet til 300 kr for hovedmedlem, 100 kr. for familiemedlem og 500 kr. for medlem i utland. Det ble ikke vedtatt arbeidsplan og budsjett for 2013, ønsker til arbeidsplanen ble ytret fra flere medlemmer og tatt til etterretning av styret. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet. Oddvar Haagensen ble gjenvalgt som leder for ett år, han orienterte også om sin helsemessige situasjon. To nye styremedlemmer ble valgt for to år, Marit Eide Dahl og Jan Fred Paasche. Fra tidligere er Anne Marit Sannan og Ingar Lium med i styret. Daniel Johansen er første varamann til styret, Svein Olav Ulset ble valgt til andre varamann, for to år. Gjenvalg på revisorene Mikal Tyskø og Stein Arne Solberg, med varamann Peggy Finboe. Til nytt medlem i valgkomiteen for tre år ble Per Ebbe Røstad valgt, fra før sitter Brynjar Brodersen og Lilha Sagli Wiger Haraldsvik i valgkomiteen.

2013foto fra årsmøtet
foto fra årsmøtet
2013

Årsmøtet for arbeidetsåret 2013 ble avviklet 22. februar 2014 på Austrått gård.
På det meste var vi 15 medlemmer tilstede. Jan Fred Paasche ledet møtet med sekretær Marit Eide Dahl.
Årsmeldingen ble vedtatt med en oppretting av av navnet Ytterland til Yttertun.
Regnskapet ble sendt tilbake til styret fordi en feilpostering har forekommet og at summeringene derfor ikke stemte. Regnskapet blir å revidere på nytt og fremlegges deretter for et ekstraordinært årsmøre til godkjenning. Arbeidsplan og budsjett ble vedtatt som framlagt.
Valgene: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt og følgende er valgt for arbeidsåret 2014: Jan Fred Paasche - formann for ett år. Marit Eide Dahl - styremedlem, har ett å igjen av sin valgperiode. Daniel Johansen - styremedlem for ett år, en justering av valgperioden på grunn av leders nye valgperiode. Anne Marit Sannan - styremedlem, gjenvelges for to år. Ingar Lium - styremedlem, gjenvelges for to år. Svein Olav Ulset - varamedlem 1, har ett å igjen av sin valgperiode. Brynjar Brodersen - varamedlem 2, er valgt for to å. Revisorer er Mikal Tyskø og Stein Arne Solberg med varamedlem Peggy Finboe - alle valgt for ett år. Valgkomiteen består av Lilha Sagli Wiger Haraldsvik - leder, Per Ebbe Røstad - har to år igjen av sin funksjonstid, Ragnar Jenssen - valgt for tre år, Ingrid Gangås - varamedlem for ett år.
Etter årsmøtet foredro Terje Sørensen om opptakten til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll og hvorden en i Ørland prestegjeld forholdt seg og hvem som ble valgt som utsending til valget av representanter fra Sør-Trøndelag amt i Melhus prestegjeld.

2014foto fra årsmøtet2014

Årsmøtet for arbeidetsåret 2014 ble avviklet 21. februar 2015 på Austrått gård.
Vi var 11 medlemmer tilstede. Jan Fred Paasche ledet møtet med sekretær Marit Eide Dahl.
Årsmeldingen ble vedtatt med tilføyelse om at laget hadde 190 medlemmer ved årsskiftet, stryking av ekstern medlem til styret, tilføyelse av etternavnet Valvik til Eva Sissel Skjærseth, og noen skrivefeil.
Regnskapet ble godkjent etter fjerning av ei linje etter linja "Sum eiendeler".
Valgene: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt og følgende er valgt for arbeidsåret 2015: Jan Fred Paasche - formann for ett år. Marit Eide Dahl gikk ut av styret og inn kom Karl Erik Sørensen - styremedlem for to år. Daniel Johansen - gjenvalgt som styremedlem for to år. Anne Marit Sannan - styremedlem, har ett år igjen av sin valgperiode. Ingar Lium - styremedlem, har ett år igjen av sin valgperiode. Svein Olav Ulset - varamedlem 1, valgt for to år. Brynjar Brodersen - varamedlem 2, har ett å igjen av sin valgperiode. Revisorer er Ragnar Jenssen og Stein Arne Solberg med varamedlem Peggy Finboe - alle valgt for ett år. Valgkomiteen består av Per Ebbe Røstad - leder, Ragnar Jenssen - har to å igjen av sin valgperiode, Lilha Sagli Wiger Haraldsvik - valgt for tre nye år, Ingrid Gangås - varamedlem for ett år.

2015foto fra årsmøtet2015

Årsmøtet for arbeidetsåret 2015 ble avviklet 27. februar 2016 på Austrått gård.
Vi var 17 medlemmer tilstede. Jan Fred Paasche ledet møtet med sekretær Karl Erik Sørensen.
Årsmeldingen ble vedtatt med tilføyelse om at laget hadde 177 medlemmer ved årsskiftet, derav 11 familiemedlemmer.
Regnskapet ble godkjent som fremlagt og revidert.
Valgene: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt og følgende er valgt for arbeidsåret 2016: Jan Fred Paasche ble leder for ett år. Ingar Lium gikk ut av styret og inn kom Inger Jøssing som styremedlem for to år. Anne Marit Sannan ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Daniel Johansen er styremedlem, har ett år igjen av sin valgperiode.Karl Erik Sørensen er styremedlem, har ett år igjen av sin valgperiode. Svein Olav Ulset er varamedlem 1, har ett å igjen av sin valgperiode. Brynjar Brodersen ble valgt for to år som 2. varamedlem til styret. Revisorer er Ragnar Jenssen og Bjørn Ørsleie med varamedlem Peggy Finboe - alle valgt for ett år.

2016foto fra årsmøtet
foto fra årsmøtet
2016

Årsmøtet for arbeidetsåret 2016 ble avviklet 25. februar 2017 på Austrått gård.
Vi var 17 medlemmer til stede. Jan Fred Paasche ledet møtet med sekretær Karl Erik Sørensen.
Årsmeldingen ble vedtatt med tilføyelse om at Ingrid Gauslå Hårstad holdt foredrag om utmarksbeite på Guriannadagen og at Olaug Back holdet foredrag under bygdadagene om potetdyrking og dens historie, en oppretting av navnet Hallvard Johannessen, to steder, side tre og fem, at Jokum Haarberg er Erling Haarbergs tippoldefar på side tre og årstallet 2017, to steder i kapittel "Konservering og reparasjon" på side seks.
Revidert regnskap ble godkjent, forslag til arbeidsplan og budsjett for 2017 likeså.
Valgene: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt og følgende er valgt for arbeidsåret 2017: Jan Fred Paasche ble gjenvalgt som leder for ett år. Daniel Johansen og Karl Erik Sørensen ble begge valgt til styremedlem for to år. Inger Jøssing og Anne Marit Sannan har hver igjen ett år av sin funksjonstid. Som andre varamedlem til styret har Brynjar Brodersen ett år igjen. Første varamedlem, Svein Olav Ulset ble valgt for to år.
Som revisorer og varamedlem ble Bernt Gjelvold, Thor Sandvik og Peggy Finboe valgt for ett år.
Grunnet utmeldte medlemmer ble valgkomiteen seende slik ut, funksjonstid i parentes: Ingrid Gangås (1) er leder, Ragnar Jenssen (2), Gunnar Eide (3) og vara Aslaug Eidem (1).

2017foto fra årsmøtet
foto fra årsmøtet
2017

Årsmøtet for arbeidetsåret 2017 ble avviklet 24. februar 2018 i Rånesalen på Austrått gård.
Vi var 27 medlemmer til stede. Jan Fred Paasche ledet møtet med sekretær Karl Erik Sørensen.
Årsmeldingen ble enstemmig godtatt av årsmøtet.
Revidert regnskap ble godkjent med merknad; Egenkapitalen i regnskapet burde vise usolgte bøker, dog uten verdisetting. Forslag til arbeidsplan og budsjett for 2017 ble vedtatt med en merknad; Budsjettet burde inneholde postene for inntekt i tillegg til utgiftspostene slik at et eventuelt overskudd eller underskudd i forslaget ble synliggjort.
Forslag om skifte av lagets navn ble enstemmig nedstemt, dermed heter laget fortsatt Yrjar Heimbygdslag.
Valgene: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med applaus og følgende er valgt for arbeidsåret 2017: Edgar Lund ble valgt som leder for ett år. Som nytt styremedlem ble Torun Skontorp valgt for 2 år. Anne Marit Sannan ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år. Daniel Johansen og Karl Erik Sørensen har ett år igjen av sin funksjonstid. Jan Fred Paasche og Inger Jøssing gikk ut av styret. Som varamedlem til styret ble Brynjar Brodersen gjenvalgt for 2 år. Svein Olav Ulset har ett år igjen av sin funksjonstid.
Som revisorer og varamedlem ble Bernt Gjelvold, Thor Sandvik og Peggy Finboe gjenvalgt for ett år.
Valgkomiteen ble seende slik ut, funksjonstid i parentes: Ragnar Jenssen (1), Gunnar Eide (2) og tidligere varamedlem Aslaug Eidem, ble valgt som tredje medlem for 3 år. Varamedlem til valgnemnda ble Wigdis Hoff Hoøen, valgt for ett år.
Som innledning til årsmøtet foredro Daniel Johansen om de funn som er gjort ved viktige kulturminner i Bjugn og Ørland og hvilke planer som foreligger. Avslutningsvis luftet han tanker omkring kommunesammenslåingen og mulig omorganisering av samlingene i dagens Bjugn og Ørland. En samlet plan med ønsker om hjelp fra Trøndelag fylke (region) burde lages for om mulig å bli finnansiert av fylket (regionen).

2018foto fra årsmøtet
foto fra årsmøtet
2018

Årsmøtet for arbeidetsåret 2018 ble avviklet 23. februar 2019 i Rånesalen på Austrått gård.
Vi var 17 medlemmer til stede. Edgar Lund ledet møtet med sekretær Karl Erik Sørensen.

Årsmeldingen ble enstemmig godtatt av årsmøtet.
Revidert regnskap ble godkjent sammen med arbeidsplan for 2019. Budsjettet ble fulgt opp med egen begrunnelse.
Begrunnelse for oppdatering av vedtektene til Yrjar Heimbygdslag ble gitt og endringer vedtatt enstemmig. Edgar Lund sa at formuleringen i endringen av vedtektene skulle gjennomgås i 2019 og fremlegges for årsmøtet neste år om forbedring skulle bli foreslått.

Valgene: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med applaus og følgende er valgt for arbeidsåret 2019 og etterfølgende. Edgar Lund ble gjenvalgt som leder for ett år. Som nytt styremedlem ble Erling Eriksen valgt for 2 år, han har sagt seg villig til å være kasserer i ett år. Nytt styremedlem ble også Brit Solberg Skomsøy, for 2 år. Torun Skontorp og Anne Marit Sannan var ikke på valg. Daniel Johansen og Karl Erik Sørensen gikk ut av styret, de ble begge takket for sin innsats og de nye medlemmene ønsket velkommen. Som varamedlem til styret ble Svein Olav Ulset gjenvalgt for 2 år, Brynjar Brodersen har ett år igjen av sin funksjonstid.
Revisorer og varamedlem ble gjenvalgt for ett år: Bernt Gjelvold, Thor Sandvik og Peggy Finboe.
Valgkomiteen ble seende slik ut, funksjonstid i parentes: Gunnar Eide (1), Aslaug Eidem (2) og som tredje medlem for 3 år, Vigdis Hoff Hoøen, Odd Morten Reitan valgt som varamedlem for ett år.

Utenom årsmeldingen kan fortelles at dette ble tilveksten i «Den lokalhistoriske samlingen», aktiver pekeren.

Dette ble tilveksten i «Den museale samlingen», aktiver pekeren.

Som innledning til årsmøtet foredro Daniel Johansen om sørsamer på Fosen. At også den ytterste del av Fosenhalvøya, med Bjugn og Ørland, hadde vært så berørt av tamreinsdrift, var en overaskelse for mange av tilhørerne.

2019foto fra årsmøtet
foto fra årsmøtet
2019

Årsmøtet for arbeidetsåret 2019 ble avviklet 29. februar 2020 i Rånesalen på Austrått gård.
Edgar Lund ledet møtet med sekretær Anne-Marit Sannan. Se referat under pekeren «Møtereferater» nederst på hovedsiden.

Årsmeldingen ble enstemmig godtatt av årsmøtet.
Revidert regnskap og budsjett for 2020 ble godkjent sammen med arbeidsplan for 2020.

Tilfang for 2019.

2020foto fra årsmøtet-

Årsmøtet for arbeidetsåret 2020 ble avviklet 27. februar 2021 klokken 1300 som et skriftlig årsmøte på grunn av koronabegrensning. Det kom inn ett skriftlig forslag til årsmøtet som omhandlet uregelmessigheter i forslaget fra valgkomiteen, årsmøtet tok hensyn til innvendingene ved avstemningen. Se årsmøtereferatet fra menyvalget «Møtereferater» om en liten stund.

Forslag til årsmelding ble godkjent.
Forslag til Revidert regnskap og budsjett for 2020/2021 og arbeidsplan for 2021 ble vedtatt.
Forslag til tilfangsrapport for 2020 ble vedtatt.
Forslag til tillitsvalgte for 2021 ble vedtatt med flere forandringer, se årsmøtereferat.

Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag