kart av boplassen

Fornminner på matrikkelgården Garten i Ørland.
Gårdsnummer 61.

foto av boplassen

Vi siterer fra Ørlandsboka: "Det er gjort funn av et par flintknoller på Garten, og en gang ble et ovalt fiskesøkke av kleberstein funnet på bruksnummer 3. En rund steinlegning kan være rester av ei rasert rundrøys, og funn av ei nord-sør orientert steinhelle, sammen med en del bruddstein, kan også være et fornminne - dersom det da ikke dreier seg om noe så prosaisk som et sammenrast sjømerke."

foto av boplassen foto av boplassen foto av boplassen foto av boplassen

Like sør for Gartkviga ligger en steinalderboplass. Den ligger på høyeste punktet i skaret. Enkleste sti hit er fra byggefeltet i Breivika. Steinskarveien er en sti gjennom skaret til Åkervika. Vi kommer tilbake med flere faktiske opplysninger om plassen, og om resultatet av utgravningene.

Det er viktig å informere om at alle fornminner - kulturminner fra før 1537 - er automatisk fredet. Inngrep eller ødeleggelse av slike kulturminner er forbundet med straffeansvar. Om noen har liggende jordfunn, fra bearbeiding av åker og eng, og det er noe som kan være fornminne, eller gjenstander fra etter 1537, vil Yrjar Heimbygdslag svært gjerne formidle dette funnet videre eller benytte det i våre samlinger og utstillinger.

Opplysninger om steinalderboplassen finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag