kart av boplassen

Skader på fornminne på matrikkelgården Garten i Ørland.
Gårdsnummer 61.

foto av boplassen

Steinalderboplassen har vært utsatt for ødeleggelser. Dette ble kjent for Yrjar Heimbygdslag sist i november 2012 og stedet ble besøkt og fotografert. Til sammen er 8 groper laget i det morådet med stein ved at stein er tatt opp og lagt til side i små dunger. Det ser ikke ut til at stein er fjernet fra området. Størrelsen på gropene varierer fra 20 cm opp til en meter og dybden fra 30 cm til 50 cm. På mose, ved siden av den videste gropa lå en liten flat stein. Dette kan ha vært ei skrape og er neppe et stykke avslått stein fra denne hendingen. Steinen ble tatt vare på ettersom den kunne knuses om noen tråkket på den.

foto av boplassen foto av boplassen foto av boplassen foto av boplassen

Det er viktig å informere om at alle fornminner - kulturminner fra før 1537 - er automatisk fredet. Inngrep eller ødeleggelse av slike kulturminner er forbundet med straffeansvar.

Opplysninger om steinalderboplassen finnes ikke i Ørlandsboka.


Åpningssiden for matrikkelgården Garten
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag