Kart Skardet

Røysa på Nøkkelhaugen,
på gården Skaret,
gnr. 74/6 i Ørland.

Flyfoto av røysa

Foto fra røysa
Foto fra røysa
Foto fra røysa
Foto fra røysa

Dette er en av Trøndelags største røyser. Den antas å være fra jernalder og har en diameter på 40 meter, høyden er 4 meter. Hans Rotmo registrerte røysa i 1971 og vi gjengir her hans beskrivelse av den.

Røysbegravelser av ledende menn og kvinner begynte i Trøndelag ved begynnelsen av bronsealderen (1800 f.Kr. - 500 f.Kr.). Datering av gravrøysene er avhengig av funn av bronsjegjenstander eller trekull som kan aldersbestemmes, for å plasseres til bronsealderen. De døde fikk med seg slektens praktgjenstander i graven. I eldre bronsealder ble de døde lagt i store kister av steinheller, i yngre bronsealder ble likene kremert og asken samlet i en urne som ble plassert i et lite steinkammer i bunnen av røysa. Denne røysa antas å være yngre enn fra ca 500 f.Kr.

En mektig familie må ha bygd røysa. Den avdøde må ha hersket over et rikt område og kontrollert skipstrafikken langs landet. Røysa er godt synlig fra skipsleia.

Navnet på haugen, der røysa ligger, er nå Nøkkelhaugen. Navnet Nøkkelhaugen kan opprinnelig å ha vært "Mikilhaugen" som betyr Storhaugen. Vi finner i dag dette ordet brukt i Mikkelhaugen på gården Vik i Ørland. Der lå tidligere en stor haug som ble sprengt bort under siste krig, og brukt til veifylling.

Bildene (klikk for større) som er tatt røysa viser, til venstre;

Et oversiktskart på 142 KB viser gårdene vest av Uthaug havn, hvor også denne gården er med. Samme kart, skallert 200%, 320 KB, ligger her. Kilde er økonomisk kartverk for Ørland.

Opplysninger om røysa finnes i "Funn og fornminner i Sør-Trøndelag, hefte 9, Ørland", utgitt av Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet, Trondheim 1974.


Åpningssiden for matrikkelgården Uthaug
Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag