Yrjar Heimbygdslag

Her ser vi de to største toppene som borgklinten består av. Litj-borgklinten til venstre med bygdeborgen og stor-klinten eller søndre borgklint, til høyre. Bildet er tatt fra vest.


Foto av gården

Foto: Ivar Hopen - 2005


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag