Yrjar Heimbygdslag

Formasjonen er avmerket med rød farge, Som kartet viser er det bratt terreng mot begge gårdstunene og stein fra røysa kan ha blitt rullet utfor bakken mot begge brukene, til anvendelse der.


Foto av rundrøys

Kartutsnittet er hentet fra Økonomisk kartverk.


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag