Yrjar Heimbygdslag

Formasjonen er her sett mot nord,


Foto av rundrøys

Foto: Ivar Hopen - 2011


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag