Yrjar Heimbygdslag

Her ser vi masseuttak av Opphaugen. Om nærliggende bygning skulle bli fjernet, kan vi håpe på at haugen igjen blir restaurert?
På avstand ser vi, fra venstre: Gården Geilvoll (81-1), ungdomshuset, gårdene Geilvoll (81-3 og 2), gården Røstad (81-17), gården Heim (81-10), gården Trøa (18-19) og gården Trøa (18-21).


postkort av fornminnet Opphaugen

YHL F 16313. Fotografiet er gitt Yrjar Heimbygdslag av Karin Hoff Grong.


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag