Yrjar Heimbygdslag

Røya ligger nord for borgen, på klokk'haugen, og utenfor det som en gang var selve gårdsplassen.


fornminne

Foto: Ivar Hopen - 2010


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag