Yrjar Heimbygdslag

Her ser vi den runde steinen som nok lå på toppen av røysa, røya sees her i bakgrunnen, på klokk'haugen. Fotoet er tatt mot vest.


fornminne

Foto: Ivar Hopen - 2010


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag