Yrjar Heimbygdslag

Fotoet er tatt mot vest og viser fordypningen i røya.


fornminne

Foto: Ivar Hopen - 2010


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag