Yrjar Heimbygdslag

Røysa er godt synlig fra Trondheimsfjorden.


foto av fornminne

Foto: Ivar Hopen - 2015


Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag