Yrjar Heimbygdslag
Rundrøysa er her sett mot sørøst, Garten i det fjerne.

Foto: Ivar Hopen - 2008

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag