Gravhauger i Austråttlunden i Ørland kommune

Eika Austråttlunden
Eik f. ca. 1660.
Lind Austråttlunden
Lind

Går en inn på den vakre stien i Austråtlunden via porten ved travbanen, kommer en snart til de to kjente trærne linden og eika. Linden står der hul og spennende for barn, eika med sin velde kunngjør at den har vært rotfast her i mellom 300 og 350 år.

Trærne står på en grusterasse hvor det finnes minst seks fornminner i form av rundhauger og røyser på et område stort 55 meter x 30 meter. Oddvin Forbord beskrev området i 1971 og vi henter opplysningene fra hans rapport. En rundrøys og en oval røys ligger på bergknollen som har retning vest-nord-vest og nord for nordligste sti. Fire rundhauger, hvor tre ligger mellom stiene der de er delt og en nord for den nordligste stien.

Rundrøys Austråttlunden
Rundrøys
Ovalrøys Austråttlunden
Ovalrøys
Rundhaug Austråttlunden
Rundhaug
Rundhaug Austråttlunden
Trinnhaug
Rundhaug Austråttlunden
Rundhaug
Rundhaug Austråttlunden
Rundhaug

I motsatt ende av Austråttlunden ligger ei rundrøys. Herfra kunne en se Trondheimsfjorden og grasslettene som skrånet mot fjæra. Her i dette sørvendte landskapet kan det ha vært tidlig bosetning og rundrøysa ligger i kanten av dagens kulturmark, også datidens beiteland.

Kart gravfelt Austråttlunden
Gravfelt
Rundrøys Austråttlunden
Rundrøys
Rundrøys Austråttlunden
Rundrøys
Rundrøys Austråttlunden
Rundrøys

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag