Gravfelt på Skjegghaugan i Ørland kommune
I

Kart Skjegghaugan
Kart Fitjan

Oddvin Forbord skriver i 1971 at et gravfelt på 75 meter x 30 meter ligger her. Det består av minst 6 fornminner, hvorav 4 rundrøyser og 2 runde steinlegninger. Alt er bygd av små og middels rundkamp med noe bruddstein. Han skriver at gravfeltet er godt synlig i terrenget. I 2008 er den største rundrøysa godt synlig, men de andre fornminnene er nedvokst av lyng og vanskelig å se i terrenget. Bildene som ble tatt i 2008 kan derfor være feil.

Rundrøysene varierer i diameter fra 7 meter til 19 meter, høyde 0,8 meter til 2,2 meter. De runde steinlegningene har diameter mellom 3,5 meter og 7 meter med høyde 0,3 meter til 0,4 meter.

Det refereres til litteratur av K. Rygh 1880.

Foto av Skjegghaugen Foto av Skjegghaugen Foto av Skjegghaugen Foto av Skjegghaugen

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag