Gravfelt på Skjegghaugan i Ørland kommune
II

Kart Skjegghaugan

Oddvin Forbord skriver i 1971 at et gravfelt på 50 meter x 28 meter ligger på Skjegghaugen, vest for kiosken på Austrått camping. Gravfeltet består av ei rundrøys og en rund steinlegning. Røysa er lagt direkte på berget og mesteparten av den nordøstlige delen er fjernet. Han anslår diameteren til 28 meter og høyden fra 2 meier til 3 meter. Steinlegningen ligger 12 meter sørøst for røysa og består av mindre rundkamp og små bruddstein. Denne steinlegningen er utydelig i terrenget. Forbord spekulerer også på om dette er bunnlaget av ei rasert rundrøys. Målene er: Diameter 8 meter og høyde 0,3 meter.

Adkomsten til haugen er en merket sti. Følger en den kommer en til røysa, men steinlegningen er i 2008 umulig å se for et utrent øye. Det ble tatt fotografier av en mulig plassering, hvis retningsangivelsen er korrekt. I retning øst syntes det mer sansynlig at en steinlegning var plassert enn i sørøst.

Det refereres til litteratur av K. Rygh 1880 og S. Marstrander 1958.

Foto av Skjegghaugen Foto av Skjegghaugen Foto av Skjegghaugen Foto av Skjegghaugen

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag